Aš neklausiau. Vaclovas Matažinskas (40)

Kai šventė baigiasi. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (1)

Tavo garbei. Vaclovas Matažinskas (1)

Gera prisiminti. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (1)

Tyrumu alsuosiu... Vaclovas Matažinskas (1)

Išeinu trumpam. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė (1)