Nuo rugsėjo 13 dienos bus taikomi ribojimai asmenims, nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 ligos

Vyriausybė pritarė ribojimams, kurie būtų taikomi nepasiskiepijusiems nuo COVID-19 asmenims. Ribojimai turėtų įsigalioti nuo rugsėjo 13 dienos.

Atsižvelgiant į tai, kad tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje sparčiai plinta pavojinga koronaviruso (COVID-19) delta atmaina bei į tai, kad COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija šalyje yra sparčiai blogėjanti, būtina imtis papildomų priemonių valdant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą.

Nutarimu nustatoma, kad nuo 2021 m. rugsėjo 13 dienos visos kontaktinės paslaugos teikiamos ir ūkinės veiklos vykdomos bei renginiai organizuojami (išskyrus nustatytas išimtis) tik asmenims, kurie atitinka Galimybių paso kriterijus, t. y. užtikrinant, kad kontaktiniu būdu būtų aptarnaujami tik asmenys, galintys parodyti galiojantį Galimybių pasą.

Išimčių dėl paslaugų ir vykdomų ūkinių veiklų sąrašas, sudarytas remiantis dviem taisyklėmis. Į jį įtraukiamos: a) būtinosios veiklos, nepaisant to, jog jų teikimo metu egzistuoja didelė apsikrėtimo rizika, ir b) visos veiklos, kurių metu apsikrėtimo rizika nėra didelė.

Išimtys:

1. prekyba parduotuvėse, turgavietėse, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, pašarų gyvūnams, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių, augalų, sėklų, trąšų pardavimas, turinčiose atskirą įėjimą iš lauko, kurių prekybos plotas (t. y. prekybos salės, skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų plotas) neviršija 1500 kv. m, arba esančios prekybos centre, kurio bendras prekybos plotas (t. y. prekybos salės ir kitos prekybos vietos (pvz., salelės), skirtos pirkėjams aptarnauti ir prekėms išdėlioti, plotas, įskaitant matavimosi kabinas. Į prekybos plotą neįskaitomas administracinių patalpų, sandėlių ir pagalbinių patalpų, dirbtuvių, laiptinių, koridorių, sanitarinių patalpų, taip pat parduotuvių, esančių prekybos centre, turinčių atskirą įėjimą iš lauko, kai nėra galimybės patekti į prekybos centrą, plotas) neviršija 1500 kv. m;

2. nuotolinė prekyba (internetinė ar vykdoma kitomis ryšio priemonėmis) ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose (atsiėmimo punktuose draudžiama prekyba ar kita nesusijusi su nuotoline prekyba veikla);

3. smulkaus remonto paslaugų užsakymas, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min.;

4. laidojimo paslaugos ir laidojimo reikmenų parduotuvės;

5. muziejų ekspozicijų ir parodų lankymas;

6. bibliotekų (knygų atsiėmimo ir grąžinimo tikslais) ir knygų atsiėmimo punktų paslaugos;

7. asmens sveikatos priežiūros paslaugos (pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytus reikalavimus, įskaitant testavimą);

8. socialinės paslaugos;

9. psichologinės pagalbos ir psichoterapijos paslaugos;

10. asmens sveikatos priežiūros įstaigose esančių ar globos įstaigose gyvenančių terminalinės būklės asmenų, nepilnamečių iki 14 metų bei nėščiųjų lankymas;

11. veterinarijos paslaugos;

12. keleivių vežimo vietiniu (miesto ir priemiesčio) transportu paslaugos;

13. keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi paslaugos;

14. teisinių paslaugų (notarų, antstolių, privalomos mediacijos, advokatų, teikiančių teisines paslaugas pagal advokato ir kliento sutartį bei advokatų, teikiančių antrinę teisinę pagalbą) teikimas ir teismų veikla;

15. veikla, susijusi su vaiko teisių apsauga;

16. valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių teikiamos paslaugos, kurių dėl jų specifikos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu (paslaugų sąrašą tvirtina institucijos, įstaigos ar įmonės vadovas);

17. kompleksiškai teikiamos paslaugos šeimai pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintą Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų planą;

18. asmenų aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis Techninės pagalbos neįgaliesiems centre prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir savivaldybių įstaigose, kurioms priskirta ši funkcija;

19. asmeninės pagalbos teikimas asmenims su negalia, kai tokį poreikį nustato savivaldybių paskirti socialiniai darbuotojai;

20. pagalba smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims;

21. pagalba nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis asmenims;

22. veikla, susijusi su neteisėtų migrantų priėmimu;

23. atvirose erdvėse teikiamos paslaugos, vykdoma prekyba ir ūkinė veikla, komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, kai juose dalyvauja ne daugiau kaip 500 asmenų;

24. finansinės paslaugos, kai teikiamas pensijų ar kitų socialinių išmokų išmokėjimas ir pristatymas, kitos būtinosios finansinės ir privalomo draudimo paslaugos, kai kontaktas tarp paslaugos gavėjo ir paslaugos teikėjo trunka ne ilgiau nei 15 min., taip pat elektroninių ryšių paslaugos, kurios reikalingos norint įgyti galimybę naudotis elektroninėmis paslaugomis;

25. ikimokyklinis, priešmokyklinis, pradinis, pagrindinis, vidurinis ugdymas, pirminis profesinis mokymas, neformalusis vaikų švietimas ir švietimo pagalba.

Asmenys, turintys Galimybių pasą, galės naudotis visomis paslaugomis

Asmenys, turintys Galimybių pasą,  galės naudotis visomis paslaugomis taip pat galės nedėvėti nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (veido kaukių, respiratorių ar kitų priemonių), tai pat nebus būtina išlaikyti socialinio atstumo - šie reikalavimai išliks rekomendacinio pobūdžio. Veikloms, kurios būtų vykdomos be Galimybių paso, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytos epidemiologinės saugos priemonės būtų privalomos. 

Galimybių pasą gali gauti asmenys:

gavę neigiamą COVID-19 testo rezultatą;

pasiskiepiję nuo COVID-19;

persirgę COVID-19.

Galimybių pasas galioja pasiskiepijus „Comirnaty“ arba „Spikevax“ vakcina – praėjus 1 savaitei po antrosios vakcinos dozės suleidimo; „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcina – praėjus 2 savaitėms po vienintelės vakcinos dozės suleidimo; „Vaxzevria“ vakcina – praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmosios dozės suleidimo ir iš karto po antrosios vakcinos dozės. Taip pat Galimybių pasas galioja persirgus COVID-19 liga - praėjus 2 savaitėms po bet kurios vienos vakcinos dozės.

Galimybių pasą gali gauti ir asmenys, persirgę COVID-19 – praėjus ne daugiau nei 210 dienų nuo teigiamo COVID-19 testo rezultato. Arba turintys teigiamą COVID-19 IgG antikūnų arba bendrųjų antikūnų kiekybinio ar pusiau kiekybinio serologinio imunologinio tyrimo rezultatą - praėjus ne daugiau nei 60 dienų.

Atlikus testą ir turint neigiamą mokamą SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatą - galioja 48 valandas nuo ėminio paėmimo momento, irgi galima gauti Galimybių pasą.

lazdijai.lt informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą