Šiandien minima tarptautinė vergovės panaikinimo diena

1949 m. Jungtinių tautų Organizacija priėmė konvenciją dėl kovos prieš prekybą žmonėmis ir prieš prostituciją.

Lietuvoje grėsmingai plečiasi nauja organizuoto nusikalstamumo rūšis – prekyba žmonėmis. Dar ne taip seniai VRM ir prokuratūra nelaikė prekybos žmonėmis organizuoto nusikalstamumo dalimi. Ši veika buvo kriminalizuota 1998 m. liepos 2 d., o nuo 1998 m. liepos 29 d. asmenys, pažeidę į Baudžiamąjį kodeksą įtrauktą prekybos žmonėmis punktą, gali būti baudžiami.

Pagal Baudžiamojo kodekso 8 (1) straipsnį prekyba žmonėmis laikoma sunkiu nusikaltimu. 131 (3) straipsnis numato, jog asmens pardavimas ar kitoks perleidimas arba asmens įgijimas turint tikslą jį seksualiai išnaudoti, priversti užsiimti prostitucija arba gauti materialinę ar kitokią asmeninę naudą, taip pat asmens gabenimas prostitucijai į Lietuvą arba už Lietuvos ribų yra baudžiamas laisvės atėmimu nuo ketverių iki aštuonerių metų. Ta pati veika, padaryta pakartotinai arba nepilnamečio atžvilgiu, arba grupės iš anksto susitarusių asmenų, arba itin pavojingo recidyvisto, - baudžiama laisvės atėmimu nuo šešerių iki dvylikos metų.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis per 1999 – 2001 m. užregistruota minėtų nusikaltimų:

1999 m – 3 (1 išaiškintas)

2000 m. – 4 (neišaiškinti)

2001 m. – 9 (8 išaiškinti)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 62 pritarta Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002–2004 metų programai.

Prekyba žmonėmis yra žmogaus teisės į laisvę pažeidimas. Turime ginti ne tik savo laisvės teises, bet ir saugoti kitų.

Lietuvos moterys, susižavėję geresnio gyvenimo užsienyje iliuzija, neretai tampa aukomis. Prieš išvykdamos jos nežino, kad teks dirbti prostitututėmis. Piktavaliai, norėdami privilioti moteris ir priversti jas dirbti, griebiasi įvairių priemonių, šantažo, fizinio smurto.

Žmonėms, kurie prarado artimuosius, susidūrė su prekyba žmonėmis, teikia pagalbą Dingusių žmonių šeimų paramos centras (www.missing.lt). Centras bendradarbiauja su Valstybinėmis institucijomis, organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą