Asmeninė pagalba: ką turime žinoti?

Asmeninė pagalba teikiama asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Alytaus miesto savivaldybėje asmeninę pagalbą  teikia VšĮ „Gerumo skraistė“ ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras. 2022 metais Alytaus mieste ši pagalba buvo suteikta 30 asmenų (VšĮ „Gerumo skraistė – 15 asmenų, VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras – 15 asmenų). Asmenims suteiktų asmeninės pagalbos valandų skaičius – 12792 val. (VšĮ „Gerumo skraistė – 4520,50 val., VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras – 8271,50 val.).

Asmeninės pagalbos tikslas – suteikti neįgaliam asmeniui individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje. 

Asmeninės pagalbos poreikis vertinamas individualiai ir nustatomas vieneriems metams pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatytą tvarką.
Asmeninę pagalbą teikia asmeninis asistentas, kuris atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

 • teikia pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas neįgalaus asmens savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
 • teikia individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
 • lydi neįgalų asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
 • teikia neįgaliam asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
 • teikia neįgaliam asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – veiksmus atlikti kartu su neįgaliuoju, bet ne už jį.

Asmeninės pagalbos negali teikti žmogus, kuris su neįgaliuoju susijęs artimais giminystės ryšiais.

Neįgalus asmuo ar asmens atstovas turi teisę siūlyti pasitelkti jo poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, kuris turi atitikti Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus ir gali teikti asmeniui asmeninę pagalbą. 

Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:

 • mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
 • dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
 • gyvena vieni.

Asmeninės pagalbos teikimo laikas ir trukmė (dienų, valandų skaičius) nustatomi atsižvelgiant į individualius asmens poreikius. Asmuo, turintis teisę gauti asmeninę pagalbą, turi teisę tuo pat metu gauti ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą, tik asmeninė pagalba negali būti teikiama tuo pačiu laiku, kai teikiamos socialinės priežiūros arba dienos socialinės globos paslaugos. 

Jei asmeniui nustatomas asmeninės pagalbos poreikis, o jo pajamos neviršija 314 eurų (2 VRP), asmeninė pagalba asmeniui teikiama nemokamai. Jei negalią turinčio asmens pajamos  viršija 314 eurų (2 VRP), asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis negali viršyti 20% asmeninės pagalbos teikimo išlaidų dydžio ir negali būti didesnis negu 20 % negalią turinčio asmens pajamų. Jei asmeniui nustatomas poreikis gauti asmeninę pagalbą ir socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą, asmens mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas, atskaičius savivaldybės nustatyta tvarka apskaičiuotą mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą dydį.

 Mokėjimo už asmeninę pagalbą, kai asmeniui neteikiamos socialinės priežiūros paslaugos ar dienos socialinė globa, dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, vadovaujantis šiomis nuostatomis:

 • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
 • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Prašymai dėl asmeninės pagalbos priimami Alytaus miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriuje, 13 kabinete.  Telefonai pasiteiravimui: 8 315 56 665, 8 687 52735, el. paštas: soc_parama@alytus.lt.

Asmeninė pagalba Alytaus miesto savivaldybėje organizuojama, vadovaujantis Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę  pagalbą Alytaus miesto savivaldybėje  tvarkos aprašu, patvirtintu 2021 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. DV-937 „Dėl Asmeninės pagalbos teikimo organizavimo ir mokėjimo už asmeninę pagalbą Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. 
Nuoroda į dokumentą: https://va.alytus.lt/document/66888

AMS, Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą