Tradiciškai susibūrė Žagarių ir aplinkinių kaimų bendruomenė

Liepos 7-osios vidurdienį Žagarių, Straigiškių ir Nakrūniškių  kaimų gausi bendruomenė rinkosi į Seirijų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią, malda pagerbti buvusių ir dabar kaimuose gyvenančių žmonių.  Po to šventės dalyviai vyko į tradicinę šventės vietą Žagarių kaime. Jau ne vienerius metus šią gražią tradiciją puoselėjančią bendruomenę sveikino Lazdijų rajono meras Artūras Margelis bei Seirijų seniūnijos seniūnė Česlova Šmulkštienė.

Meras A. Margelis džiaugėsi aktyviais Žagarių ir kitų gretimų kaimų žmonėmis, nuoširdžiu bendravimu ir neblėstančiu noru kasmet susitikti bei puoselėti šią tradiciją, kuri suvienija vietos gyventojus. Lazdijų rajono savivaldybės meras už aktyvią visuomeninę veiklą įteikė padėką Onutei ir Jonui Vaišnorams, už gimtojo kaimo ir jo tradicijų puoselėjimą ir aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje padėka įteikta Janinai ir Vladislovui Stabingiams, o visiems susirinkusiems padovanojo saldžių vaišių stalui.

Seirijų seniūnijos seniūnė Č. Šmulkštienė gražiausius padėkos žodžius tarė savivaldybės merui A. Margeliui už rūpinimąsi kaimo žmonėmis ir gyventojams paklotą naują kelio dangą.  Žagarių seniūnaitijos seniūnaitei Genovaitei Kolkienei už darbštumą energiją ir entuziazmą kaskart suburiant bendruomenę.  Jai įteikė padėką  už nuoširdumą, dėmesingumą ir aktyvią savanorišką veiklą.

Žagarių seniūnaitijos seniūnaitė G. Kolkienė  už naują kelią dėkojo Lazdijų rajono savivaldybės merui A. Margeliui, savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus specialistui Virginijui Blažauskui, Vytarui Vaikšnorui. Už visokeriopą pagalbą ir aktyvų dalyvavimą Žagarių kaimo bendruomeninėje veikloje  seniūnaitė dėkojo Irmantui Vaickelioniui bei Linai, Evelinai, Inesai, Gretai, ir Dainiui Sasnauskams.

Puikiai nusiteikę šventės dalyviai prisiminė savo krašto istoriją, dalyvavo viktorinoje, kurioje vyravo klausimai apie Žagarių, Straigiškių ir Nakrūniškių kaimų gyventojus, galėjo rasti  fotografijų albumus, nuoširdžiai šnekučiavosi ir klausėsi muzikinių kūrinių, kuriuos dovanojo svečiai iš Kauno bei Radviliškio.

Lazdijų r. sav. inf.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą