Kai svetimas skausmas tampa artimu – negali nepadėti

 

Po 32 metų darbo mokykloje - panirau į dabar man tarsi šventa pareiga tapusią veiklą – darbą lankant vienišus, skurstančius, ligotus senelius. Maniau, veiklausiu dvi dienas per savaitę - vieną Simne, kitą Pivašiūnuose. Tačiau maltiečių darbas verda visą savaitę. Dėkinga Pivašiūnų ir Simno klebonams, kurie mielai pagelbsti, pataria, gerai žino ir pažįsta savo parapijiečių bėdas, sunkumus. Paprašo, kam reiktų pagelbėti, nuvyksta drauge, parodo, kur ta šeima gyvena.
Dažniausiai skursta vieniši ir senyvo amžiaus žmonės. Tačiau būna ir tiesiog nelaimingų, nesusiklosčiusių likimų. Mūsų draugystė labai reikalinga - sriubos dubenėlis, bendrystės valandėlė padėjo kilti gyvenimui ne vienam nusivylusiam vienišam seneliui. Šiandien aš ir mano savanorės esame reikalingos ir laukiamos…
Taigi, praveri vienišų, skurdžiai gyvenančių žmonių duris ir pradedi gyvent jų gyvenimą, spręst jų bėdas, išklausai ir bandai pagelbėt. Kartu su gerais žmonėmis, remiančiais nepasiturinčius, vykdant įvairias akcijas - padaryta daug gerų darbų. Žmonės po 15 metų baigė gyventi balanos gadynėj, mat įvesta elektros energija, keitėm langus, statėm krosnis, gerinom skurdžią buitį. Visus gerus darbus sunku ir atminti. Didžiausias atpildas – žmonių akys, kuriose viskas atsispindi. Žmonės iš tiesų nuoširdžiai dėkingi už visą rodomą gerumą.
Maltos ordino pagalbos tarnyba, įkurta 1991 metais, yra viena didžiausių nevyriausybinių organizacijų, vienijanti daugiau kaip 1500 savanorių ir veikianti 40 Lietuvos vietovių. Lietuvos maltiečių tikslas – padėti skurstantiems, vargstantiems , ligoniams, neįgaliesiems, atkreipti visuomenės dėmesį į pagalbos jiems reikalingumą. Tą ir darome, su didžiausiu nuoširdumu, o kartais, deja, ir liūdesiu, kad ne visada galime padėti.
Kviečime dalyvauti parduotuvės “Lankava” organizuojamoje paramos akcijoje “Gerumo žvaigždė”. Pirkdami prekes pažymėtas gerumo žvaigždės ženklu Jūs paremsite Maltos ordino pagalbos tarnybos Simno ir Pivašiūnų grupes.

Maltietė Laima Žemaitienė

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą