Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių gerumo savaitė

Maltos ordino pagalbos tarnyba kasmet kviečia Gerumo savaitei. Taigi Pivašiūnų maltiečių grupė mielai atsiliepė į šią gražią akciją. „Geri darbai – tai kiekvieno žmogaus pareiga, pašaukimas. Esame patyrę visi, koks būna palaimintas tarnystės laikas, dovanotas kitiems ir dėl kitų. Gera daryti gera“, – šiuo maltietišku šūkiu apibendrina savuosius darbus Pivašiūnų seniūnijoje Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių vadovė Laima Žemaitienė.

Gimnazijos maltietės Gabija Puvačiauskaitė, Auksė Čyžiūtė, Dainora Tereėčenko, Virginija Venčkauskaitė, Roma Šmigelskienė Gerumo savaitę lankė Pivašiūnų seniūnijos senelius ir sušildė juos maltietiška sriuba, pradžiugino apsilankymu pivašiūniškį ligonį Valdą.

Vieną popietę maltietės skyrė būsimam mokinukui, gyvenančiam Junčionių kaime, praturtino jo kambarėlį, perduodamos „Swedbank“ dovanėles.

Taip pat dovanėlėmis pradžiugino ketvirtokus ir trečiokus, padovanodamos jiems pratybų sąsiuvinius iš Vilniaus Maltos ordino pagalbos tarnybos. Vykdant akciją ,,Mažoj širdelėj – didelės idėjos“ mokiniams iš nepasiturinčių šeimų padovanota kanceliarinių priemonių.

Pivašiūnų maltietės dalyvavo akcijoje „Maisto bankas“, kurios metu surinktas dovanas išdalins Pivašiūnų seniūnijos stokojantiems gyventojams.

Pivašiūnų gimnazijos jaunųjų maltiečių vadovė Laima Žemaitienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą