Alytaus rajone gausu gamtos paminklų. Ar esate juos aplankę?


Alytaus rajone yra 72 archeologiniai, 395 istorijos, 144 dailės, 29 architektūros ir 3 urbanistikos paminklai, taip pat rajone yra 19 piliakalnių su senovinės gyvenvietėmis. Alytaus rajone gausu ir gamtos paminklų.
Didysis Dzūkijos akmuo arba (Vangelonių akmuo) – masyvus riedulys, geologinis gamtos paminklas, devintas pagal dydį Lietuvoje. Paskelbtas saugomu 1964 m. Stūkso Dzūkijoje, Vangelonių kaime, Nemunaičio seniūnijoje, Alytaus rajone.
Riedulio matmenys (virš žemės paviršiaus esančios dalies): aukštis – 3,82; ilgis – 7,1; plotis – 4,58; didžiausia horizontali apimtis – 18,03 m. Šis riedulys vadinamas Dzūkijos Puntuku. Į jį ne kartą trenkė žaibas, todėl akmuo skilęs. Geologiniu paminklu akmuo paskelbtas 1964 m. Akmenį sudaranti uoliena – rusvai ir juosvai pilkas biotinis plagiogneisas su granatu.
Pasakojama, kad du milžinai nešę šį akmenį ir pargriuvę. Kai paleidę iš rankų tokią sunkybę, ji giliai į žemę įsmigusi.
Dar vienas gamtos paminklas - Druskelės šaltinis. Druskelės šaltinis trykšta Alytaus rajone, Miroslavo seniūnijoje, Alytaus miškų urėdijos Dzirmiškių girininkijos teritorijoje, Norūnų miške, Balkasodžio kaime. Nuo 1985 m. paskelbtas hidrogeologiniu gamtos paminklu.
Druskelės šaltinis randamas Nemuno upės kairiajame krante, į šiaurės rytus nuo Balkasodžio kolektyvinių sodų. Pasiekiamas nuo soduose esančios Miško gatvelės kampo, įeinant į mišką ties kraštine sodyba pro tinklinės tvoros vartelius, paėjus apie 300 m link Nemuno. Šaltinio prieigose prie žemėjančio šlaito pastatyta lenta su išsamia informacija. Versmės vieta nėra labai vaizdinga, upelio aplinka išlikusi nepakeista. Šaltinis yra kylantis, išteka sufoziniame cirke, kurio forma artima apskritimui. Druskelės pavadinimas siejamas dėl šaltinio sūraus vandens.
Praeityje, kai trūkdavo druskos, vietinių apylinkių gyventojai šaltinio vandenį gabendavosi į namus statinėmis maistui gaminti. Šiais ir greta esnčiais šaltinėliais buvo susidomėta dar 1787 m. LDK kancleris J. Chreptavičius ir Vilniaus universiteto rektorius Martynas Počobutas čia atsiuntė farmacininką J. Sartorijų ir fiziką J. Mickevičių ištirti mineralinių vandenų. Šaltinėliais domėtasi XIX ir XX a.
Gyva legenda tarp senųjų vietos gyventojų, šį šaltinį dar vadinančiu Balandėlės šaltiniu, kad kadaise šiuose kraštuose gyveno graži mergelė Balandė. Priešams užpuolus kraštą, žuvo visi jos brangiausi žmonės. Tai sužinojusi, mergelė ilgai ir graudžiai raudojo sūriomis ašaromis. Dievai, matydami tokį skausmą, pavertė ją balandėle, kad skrajojant tas skausmas sumažėtų. O toje vietoje, kur ji raudojo, ištryško sūrus šaltinėlis, kurį žmonės praminė Balandėlės šaltiniu.
Šaltinio vanduo bespalvis, skaidrus ir sūroko skonio, primenančio Birštono mineralinius vandenis, jo temperatūra siekia apie +7,5ºC. Vanduo vidutinio kietumo, pagal cheminę sudėtį – natrio, kalcio, magnio, hidrokarbonatinis - chloridinis.Tokia vandens mineralizacija yra unikali, galima dėl iš gelmių per tektoninius lūžius prasiskverbiančio sūraus vandens. Iš po žemių kas sekundę išsiveržia apie 0,1-1 l vandens.
Dar vienas Alytaus rajone esantis ypatingas gamtos paminklas - Senoji guoba. Tai botaninis gamtos paveldo objektas, 1960 metais paskelbtas gamtos paminklu. Auga Geisčiūnų kaime, Nemunaičio sen., Alytaus raj.
Medžio rūšis – kalninė guoba (Ulmus glabra Huds.). Senosios guobos kamieno apimtis – 550 cm, aukštis – 24 m, lajos aukštis – 21 m, amžius apie 300 metų. Medis pasiekė gamtinę brandą ir yra stagnacijos fazėje.
Taip pat Alytaus rajone galime pamatyti Žvirgždėnų pušį. Šis medis – 13 m aukščio, 1 m skersmens pušis, auganti Žvirgždėnų kaime, prie kelio 1104 Daugai–Ūta , 3 km nuo Daugų.
Pasodino Žvirgždėnų kaimo gyventojas Milius. 1960 m. pušis paskelbta gamtos paminklu. 1987 m. įtraukta į valstybinės reikšmės gamtos paveldo objektų sąrašą.
Pasakojama, kad prie tos pušies esą vaidendavęsi. Elgetos čia prašydavę važiuojančių ir einančių išmaldos. Žmonės mėtydavę jiems pinigus, arba čia palikdavę. Šnekama, kad ir dabar gyventojai dar randa menkos vertės monetų.

 Daina Baranauskaitė

Komentarai

  • Svetlana
    prieš 18 minučių
    Ne viską žinojau. Ačiū. Labai įdomu ir naudinga.

Parašykite komentarą