Kultūros premijos: pakeitus nuostatus laukiami kandidatai

Iki šiol kasmet Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos būdavo teikiamos tik Alytaus miesto šventės metu, tačiau ketvirtadienį Alytaus miesto savivaldybės tarybai pakeitus Kultūros premijų skyrimo nuostatus, šios premijos galės būti teikiamos ir kito iškilmingo renginio metu.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjos Vilmos Liaukuvienės, nuostatai keičiami dėl asmens duomenų apsaugos reglamentavimo ir atsižvelgiant į Kultūros, švietimo ir sporto komitetui pateiktus Alytaus miesto kultūros ir meno tarybos siūlymus. 

„Pakeistuose nuostatuose apibrėžtas paskutinių dviejų kalendorinių metų kūrybinis laikotarpis, už kurį gali būti teikiami kandidatai, taip pat įvardyti  aspektai, pagal kuriuos komisija aptars pasiūlytų kandidatų kūrybą ir kultūrinę veiklą. Šiek tiek patikslinta kandidato į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją anketos forma, joje pateikėjų prašoma pažymėti, kuriai vienai iš dviejų kategorijų kultūros premijai gauti siūlomas kandidatas. Be to, pateikėjas pasirašytinai patvirtina, kad yra susipažinęs su nuostatais ir kad anketoje pateikti duomenys yra teisingi“, – apie Kultūros premijų skyrimo nuostatų pasikeitimus pasakoja V. Liaukuvienė.  
Alytaus miesto savivaldybė jau dabar kviečia alytiškius teikti siūlymus Alytaus miesto savivaldybės  kultūros premijoms skirti. 

Skiriamos trys 2 500 eurų kultūros premijos: 2 už aktyvią paskutinių dviejų kalendorinių metų kūrybinę ir/ar meninio ugdymo veiklą, reikšmingus pasiekimus, puoselėjant Alytaus miesto kultūrą ir garsinant miestą šalyje ir užsienyje, ir 1 premija  už  ypač svarbią ilgametę kultūrinę ir aktyvią kūrybinę veiklą. 

Naujos redakcijos nuostatuose numatyta, kad užpildyta kandidato anketa (ir papildoma medžiaga) turi būti pateikta savivaldybės administracijai bendra tvarka iki kiekvienų metų birželio 1 dienos vienu iš būdų: popierinė anketa, priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus, el. paštu avilysreg@alytus.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt
Pagal  Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatuose nurodytas sąlygas ir terminus gautos anketos užregistruojamos savivaldybės administracijos nustatyta bendra tvarka. Kultūros skyrius patikrina, ar pateikta anketa atitinka nuostatų reikalavimus. Pretenduoti į kultūros premijas gali fiziniai asmenys, fizinių asmenų grupės (kaip vienas kandidatas), juridiniai asmenys – lietuvių ir kitų tautų šių kultūros sričių atstovai: architektūros, bibliotekų ir muziejų veiklos, literatūros, kultūros paveldo, etnokultūros, tautodailės, teatro, cirko, dailės, fotografijos, kino, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno.
Pasibaigus anketų patekimo terminui pirmojo posėdžio metu Atrankos komisija susipažins su gautomis anketomis, aptars pasiūlytųjų kandidatų kūrybą ir kultūrinę veiklą. Didžiausias dėmesys bus kandidato bus skiriamas veiklos aktualumo Alytaus miestui, meninės kūrybinės brandos, edukacinės reikšmės visuomenei,  visuomeninio rezonanso, kūrybinių darbų išliekamosios vertės, miesto vardo garsinimo šalyje ir užsienyje, veiklos novatoriškumo, kandidato kūrybinio aktyvumo aspektams aptarti.

Atrankos komisijai pateikti anketų originalai ir jų priedai bus saugomi savivaldybės administracijos archyve teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikėjui negrąžinami, o gauti kandidatų ir teikėjų asmens duomenys  tvarkomi laikantis visų teisės aktų reikalavimų.

Tam pačiam asmeniui premiją anksčiau buvo galima skirti ne anksčiau kaip po trejų, o nuo šiol – ne anksčiau kaip po 4 metų.

Išsamesnę informaciją teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daina Čečkauskienė, tel. +370 698 09 017, el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt 

AMS informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą