Liepos 26 – rugpjūčio 1 d. varduvininkų vardų reikšmės

Liepos 26 d. vardo dieną švenčia Daugintas, Eigirdė, Joakimas ir Ona.

Daugintas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „gerai apsaugotas“ (dau – daug, gin – gintas, užstotas, apsaugotas).

Eigirdė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „greita žinia“ (ei – eiti, gird – girdėti, girdas, žinia).

Joakimas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „Jahvės (Dievo) išaukštintas“.

Ona: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „maloninga, gailestinga“.

Liepos 27 d. vardo dieną švenčia Natalija, Sergijus, Svalia ir Žintautas.

Natalija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimusi Viešpaties dieną“.

Sergijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „tarnas, tarnautojas, vasalas“.

Svalia: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis upėvardį Svalia.

Žintautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „žinomas tautos“ (žin – žinoti, taut – tauta).

Liepos 28 d. vardo dieną švenčia Ada, Augmina, Inocentas, Nazarijus, Vytaras ir Vytardas.

Ada: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „žmogus“; trumpinys iš Adomas. Germanų kilmės vardas, reiškiantis „kilminga“.

Augmina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „auganti ir minima“ (aug – augti, min – minėti).

Inocentas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „nekaltas, doras“.

Nazarijus: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „pasišventęs Dievui“ arba „Nazareto miesto gyventojas“.

Vytaras, Vytardas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „karžygys, kuris tariasi“ (vyt – vytis, karžygys, tar – tarti).

Liepos 29 d. vardo dieną švenčia Beatričė, Mantvydas, Mantvydė ir Morta.

Beatričė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „laiminanti kitus, palaiminta“.

Mantvydas, Mantvydė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „protingas (-a), praregėjęs (-usi)“ (mant – mantus, sumanus, vyd – iš-vydo).

Morta: aramėjų kilmės vardas, reiškiantis „namų valdovė, viešpatė“.

Liepos 30 d. vardo dieną švenčia Abdonas, Donatilė, Jovilė, Nortautas ir Radvilė.

Abdonas: hebrajų kilmės vardas, reiškiantis „tarnas“. Donatilė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanota“.

Jovilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „jojanti su viltimi“ (jo – joti, vil – viltis).

Nortautas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „norimas tautos“ (nor – norėti, taut – tauta).

Radvilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „radusi viltį“ (rad – rado, vil – viltis).

Liepos 31 d. vardo dieną švenčia Elena, Ignotas, Sanginas ir Vykintė.

Elena: graikų kilmės vardas, reiškiantis „šviesioji“ (helios – saulė, deglas, šviesa).

Ignotas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „ugningas, liepsningas“.

Sanginas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kartu ginantis“ (san – su, gin – ginti).

Vykintė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kantri karžygė“ (vyt – vytis, raitelis, karžygys, kint – kentėti).

Rugpjūčio 1 d. vardo dieną švenčia Almeda, Bartautas, Bartautė, Meilė ir Viltė.

Almeda: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „visus žinanti girininkė“ (al – aliai vienas, kiekvienas, med – medė, giria).

Bartautas, Bartautė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kovojantis (-i) už tautą“ (bar – barti, kovoti, plg. rusų „borotsia“, taut – tauta).

Meilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis meilę.

Viltė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis viltį

lrytas.lt informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą