Vardų reikšmės: rugpjūčio 2-8 d. varduvininkai

Rugpjūčio 2 d. vardo dieną švenčia Alfonsas, Euzebijus, Guoda, Gustavas, Tautvaldas ir Tautvilas

Alfonsas: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „kilmingas ir ūmus“.

Euzebijus: graikų kilmės vardas, reiškiantis „pamaldus“.

Guoda: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garbė, pagarba“.

Gustavas: švedų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo atrama“; senovės skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „kovos lazda“.

Tautvaldas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „valdantis tautą“ (taut – tauta, vald – valdyti).

Tautvilas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tautos viltis“ (taut – tauta, vil – viltis).

Rugpjūčio 3 d. vardo dieną švenčia Augustė, Galimantas, Lengvinė, Lidija, Mangirdas ir Steponas

Augustė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „garbinga, didinga“.

Galimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galingas ir sumanus“ (gali – galėti, mant – mantus, sumanus).

Lengvinė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „sumažėjusi kaltė“ (leng – lengti, silpnėti, nykti, vin/vain – vaina, priežastis, kaltė).

Lidija: graikų kilmės vardas, reiškiantis „lidietė, Lidijos gyventoja“.

Mangirdas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „garsus savo protu“ (man – manyti, sumanus, gird – girdėti).

Steponas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „karūna, vainikas“.

Rugpjūčio 4 d. vardo dieną švenčia Domantas, Domas, Dominykas, Gerimantas, Irta ir Milgedė

Domantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „dosnus ir protingas“ (do – dovis, davimas, mant – mantus, sumanus).

Dominykas, Domas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimęs Viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“.

Gerimantas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „geras ir ramus“ (ger – geras, rim – rimti).

Irta: lietuvių kilmės vardas, trumpinys iš vardų, prasidedančių „Ir-“ (pvz. Irtautė – „irgi su tauta“).

Milgedė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „mylima ir besiilgima“ (mil – pa-milo, ged – gedėti, ilgėtis).

Rugpjūčio 5 d. vardo dieną švenčia Mintarė, Nona, Osvaldas, Rimtas, Vaidotas ir Vilija

Mintarė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „ta, kurios vardas minimas“ (min – minėti, tar – tarti).

Nona: egiptiečių kilmės vardas, reiškiantis „pašvęsta Dievui, šventoji“.

Osvaldas: anglosaksų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo valdžia“.

Rimtas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „rimtas, ramus“.

Vaidotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „tas, kuris matomas“ (vaid – rodytis, vaidentis).

Vilija: lietuvių kilmės vardas, kilęs iš upėvardžio Vilija, antrojo Neries vardo.

Rugpjūčio 6 d. vardo dieną švenčia Bylotas, Daiva, Karolina ir Oktavijonas

Bylotas: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „kalbantysis“ (byloti – kalbėti).

Daiva: sanskrito kilmės vardas, reiškiantis „lemtis, dalia“ (Vydūno sukurtas vardas).

Karolina: senovės vokiečių kilmės vardas, reiškiantis „šauni“. Oktavijonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „aštuntas“.

Rugpjūčio 7 d. vardo dieną švenčia Donatas, Drąsutis, Jogilė, Kajetonas, Klaudija ir Sikstas

Donatas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „dovanotas“.

Drąsutis: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „drąsus“.

Jogilė: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „galinga raitelė“ (jo – joti, gil – gaili, stipri).

Kajetonas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „kajetietis, Kajetos miesto gyventojas“.

Klaudija: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „šluba“.

Sikstas: graikų kilmės vardas, reiškiantis „švelnus“.

Rugpjūčio 8 d. vardo dieną švenčia Daina, Domas, Elidijus, Gustavas, Tulgirdas ir Violė

Daina: lietuvių kilmės vardas, reiškiantis „daina“.

Domas: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „gimęs Viešpaties dieną, t.y., sekmadienį“, trumpinys iš Dominykas.

Elidijus: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „sparnuotasis“ arba „išgydytas“.

Gustavas: švedų kilmės vardas, reiškiantis „Dievo atrama“; senovės skandinavų kilmės vardas, reiškiantis „kovos lazda“.

Tulgirdas: lietuvių-prūsų kilmės vardas, reiškiantis „daugelio girdimas“ (tul – tūlas, dažnas, daugelis, gird – girdėti).

Violė: lotynų kilmės vardas, reiškiantis „žibuoklė“.

lrytas.lt informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą