Skelbiamas tarptautinis ekslibrisų konkursas „EX LIBRIS. 100 MŪSŲ LAISVĖS VIZIJŲ“


Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, rengia ekslibrisų konkursą ir kviečia Lietuvos ir užsienio šalių dailininkus kurti ekslibrisus, įprasminančius Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir su tuo susijusių Alytaus miesto istorinių įvykių bei asmenybių atminimą.
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio inspiruotus ekslibrisus menininkai gali siųsti iki 2018 metų birželio 10 dienos.
Komisija, įvertinusi pateiktus kūrinius, išrinks tris ekslibrisų konkurso nugalėtojus, kurie bus apdovanoti premijomis. Kitų meniškų ekslibrisų autoriai žiuri sprendimu gali būti apdovanoti įvairių organizacijų ir rėmėjų prizais, vertingomis dovanomis ir diplomais.
Iš konkursui pateiktų darbų bus surengta paroda. Kviečiame dalyvauti konkurse. 


An International Ex-libris Competition "EX-LIBRIS. OUR 100 VISIONS OF FREEDOM" is announced
Alytus Jurgis Kunčinas Public Library, commemorating the centenary of the Reinstating Independence of Lithuania's state, is organizing an ex-libris competition and invites Lithuanian and foreign artists to create ex-librises that are giving a meaning to the 100th anniversary of the reinstating independence of the state of Lithuania, the related historical events and personalities of Alytus.
The ex-librises inspired by the 100th anniversary of the restoration of the state of Lithuania can be sent by artists until 10 June 2018.
After evaluating the submitted works, the committee will select three winners of the ex-libris contest, which will be awarded. The authors of other artistic ex-librises can be awarded by various organizations and sponsors with valuable gifts and diplomas.
After the competition an exhibition will be held in the library. We invite you to participate in the competition. The regulations of the competition are attached.

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą