Kviečiame teikti siūlymus skirti Alytaus miesto kultūros premijas

Iki 2024 m. birželio 1 d. priimami siūlymai skirti Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijas. 

Skiriamos 3 (trys) Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijos po 2 500 Eur:

 • 2 (dvi) premijos už aktyvią paskutinių dvejų kalendorinių metų kūrybinę ir/ar meninio ugdymo veiklą, reikšmingus pasiekimus, puoselėjant Alytaus miesto kultūrą ir garsinant miestą šalyje ir užsienyje;
 • 1 (viena) premija už ypač svarbią ilgametę kultūrinę ir aktyvią kūrybinę veiklą.

Pretenduoti į kultūros premijas gali fiziniai asmenys, fizinių asmenų grupės (kaip vienas kandidatas), juridiniai asmenys – lietuvių ir kitų tautų šių kultūros sričių atstovai: architektūros, bibliotekų ir muziejų veiklos, literatūros, kultūros paveldo, etnokultūros, tautodailės, teatro, cirko, dailės, fotografijos, kino, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno. Tam pačiam asmeniui premija gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 4 metų.

Kandidatą gali siūlyti tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys. Kandidatą siūlantis asmuo pateikia užpildytą anketą (pridedama). Gali būti pridedamos kūrybinę veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga, kūrybinių darbų sąrašas ar nuorodos. Užpildyta kandidato anketa (ir papildoma medžiaga) turi būti pateikta savivaldybės administracijai bendra tvarka iki kiekvienų metų birželio 1 dienos vienu iš būdų: popierinė anketa, priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus, el. paštu avilysreg@alytus.lt arba administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale  https://www.epaslaugos.lt.

Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijų skyrimo nuostatai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T-106 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2021-04-29 sprendimo Nr. T-146 redakcija).

Kultūros premijų laureatai bus paskelbti Alytaus miesto šventės „Su gaivia bangele“ iškilmingo atidarymo  metu 2024 m. birželio 15 d. 19 val. Alytaus Dainų slėnio didžiojoje scenoje.

Išsamesnę informaciją teikia Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Daina Čečkauskienė, tel. +370 698 09 017, el. p. daina.ceckauskiene@alytus.lt.

Kultūros skyriaus informacija 

Komentarai

 • mercy
  prieš 5 minučių
  I'm writing to share an unpleasant experience, so that you can be aware if something similar happens to you. Recently, my mother lost a substantial amount of money after being scammed on Facebook, as someone had pretended to be one of her Facebook friends and defrauded her
  I was desperate to help, so I looked on Google for possible solutions. To my relief, I found numerous good reviews of a hacker by the name Mr vladimirjerrylee who specialize in bitcoin recovery specialist . I took a chance, And contacted him , After a week He help my mother retrieve her $90,400,
  If you ever find yourself in a similar situation, I highly recommend getting in touch with them via Email:vladimirjerrylee@gmaildot.com

Parašykite komentarą