Pristatome kandidatus 2024 m. Alytaus miesto savivaldybės kultūros premijai gauti

I kategorija, kurioje skiriamos 2 premijos, už aktyvią paskutinių dvejų kalendorinių metų kūrybinę ir / ar meninio ugdymo veiklą, reikšmingus pasiekimus, puoselėjant Alytaus miesto kultūrą ir garsinant miestą šalyje ir užsienyje, apdovanoti pasiūlyta:

Lina Abromavičienė, muzikos pedagogė, koncertmeisterė.

Ugdytinių tėvai, teikdami mokytojos kandidatūrą, nori išreikšti didelę padėką už atsidavimą darbui ir meilę ugdant vaikus, už aukštus ugdytinių pasiekimus Lietuvos ir tarptautiniuose konkursuose. 2022–2023 m. Linos Abromavičienės ugdytiniai dalyvavo ir pelnė aukštus įvertinimus 24-iuose įvairiuose konkursuose. Mokytoja – ne tik šauni pedagogė, bet ir puiki koncertmeisterė, aktyviai dalyvauja koncertinėje veikloje (2022–2023 m. apie 40 koncertų).

Jos kandidatūrą apdovanojimui pasiūlė ugdytinių tėvai: A. Čepulė, D. ir D. Česnulevičiai, V. Liudvinavičiūtė, L. Paukštienė, R. Peštenė, J. Kucevičienė, J. Kapučinskaitė-Urbanavičienė, L. Matonienė, A. Ambrasas, I. Stankevičienė.

Giedrius Bernatavičius, muziejininkas-edukatorius, gidas.

Per pastaruosius dvejus metus Giedrius Bernatavičius įgyvendino išskirtinius projektus: „Pažintis su Anzelmu Matučiu. Pasakoja muziejaus eksponatais“ (išleista knyga ir parengta paroda) ir „Jonynų giminės fenomenas“, parengė ir įgyvendino bei prisidėjo prie įvairių parodų organizavimo. Giedrius Bernatavičius rengia publikacijas, veda edukacinius užsiėmimus, ekspedicijas ir išvykas, lietuvių / anglų / rusų kalbomis veda ekskursijas, su Alytaus miestu supažindina Lietuvos ir užsienio svečius, kasmet organizuoja įvairius renginius („Poezijos pavasaris“, knygų pristatymai ir kt.).

Jo kandidatūrą apdovanojimui pasiūlė Alytaus kraštotyros muziejus (Živilė Merkininkė).

Arvydas Kinderis, režisierius, visuomenininkas.

Pastaraisiais metais Arvydas Kinderis sukūrė keletą meninės dokumentikos filmų Alytaus istorijos ir žydų kultūros temomis, skirtų ugdyti toleranciją tautinėms mažumoms ir atminimui, dokumentinį filmą „Kolekcionierius“ apie Samuelio Taco dailininkų litvakų kolekciją bei audiovizualinį sprendimą pagal dailininko Chaimo Sutino paveikslus, tarpininkavo pristatant litvakų dailės kolekciją Alytuje Lietuvos kultūros sostinės renginių cikle, rengė edukacines programas mokiniams kino teatre „Dainava“: „Meilės ir atminties namai“, „Shalom, Kaune!“, „Kolekcionierius“, 2022–2023 m. dalyvavo Lietuvos kino centro organizuojamoje konkursinėje programoje „Sidabrinės gervės“, bendradarbiavo 2023 m. išleidžiant Sigito Gedos tekstais sukurtų dainų kompaktinę plokštelę „Tėviške, tėviške marių baltų“. 2022–2023 m. aktyviai dalyvavo Lietuvos kultūros tarybos veikloje, organizuojant ir įgyvendinant Tolygios kultūrinės raidos gaires Alytuje ir Alytaus regione.

Jo kandidatūrą apdovanojimui pasiūlė du fiziniai asmenys: Gintarė Markevičienė ir Vilmantas Dunderis bei juridinis asmuo – VO Alytaus styginių kvartetas.

Rasa Stanevičiūtė, etninės kultūros puoselėtoja, istorikė, etnografė.

Rasa Stanevičiūtė, Alytaus kraštotyros muziejaus etnografijos-ikonografijos skyriaus vedėja, per pastaruosius metus įgyvendino ne vieną prasmingą projektą, aktualizuojantį Dzūkijos krašto nematerialųjį paveldą, atliko mokslinių tyrimų („Gyvenimo ciklo atspindžiai dzūkų sapnuose“), tyrinėjo tiek materialiosios (audimo tradicija), tiek dvasinės (moterų sapnų pasakojimai) dzūkų kultūros aspektus, parašė ne vieną straipsnį „Lininiai dzūkų abrūsėliai“, surengė parodą „Dzūkų divonai“, „Mediniai stebuklai“, „Šviesa tamsoje“, parengė katalogo „Šiaudas, medis, molis, geležis dzūkų kasdienybėje“ projektą ir kt.

Jo kandidatūrą pasiūlė juridinis asmuo – Alytaus kraštotyros muziejus (Indrė Kronkaitienė).

Pijus Šematulskis, sienų tapybos dailininkas, gatvės meno kūrinių autorius.

Pijus Šematulskis jau keletą metų aktyviai kuria ir dalyvauja rengiant įvairius kultūros / meno projektus, puoselėjančius vietokūros idėjas bei sienų tapybos estetiką, neofreskomis puošia Alytaus miesto pastatus. 2022 m. organizavo Sudvajų gatvės menininkų plenerą, įamžino poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvos prozininkų Jurgio Kunčino atminimą ant jo vardo bibliotekos sienos ir kt. 2022–2023 m. menininkas su kolegomis išgražino dešimtis pastatų, siekdamas suteikti miesto veidui daugiau spalvų, žaismingų vizualių akcentų, kartu supažindindamas miestiečius ir miesto svečius su Alytaus istorija, asmenybėmis, svarbiausiais gamtos ar žmonių kūriniais. Pijus Šematulskis Alytaus miestą garsina dalyvaudamas įvairiuose Lietuvos ir užsienio (Vokietija, Estija) gatvės meno renginiuose, tapybos parodose.

Jo kandidatūrą pasiūlė fizinis asmuo – Ramūnas Bielevičius.

II kategorijoje, už ypač svarbią ilgametę kultūrinę ir aktyvią kūrybinę veiklą, apdovanoti pasiūlyta:

Juozas Muzikevičius, daugelio Alytuje vykstančių renginių, koncertų, parodų, bendruomenių susitikimų fotografas.

Juozas Muzikevičius socialiniuose tinkluose dažnai vadinamas Alytaus miesto metraštininku. Savo fotografijas Juozas Muzikevičius publikuoja socialiniame tinkle feisbuke, jis – išskirtinai žmonių ir gamtos fotografas. Autorius žmones ir istoriją fiksuoja neatlygintinai, labai dažnai po renginių visą savaitę tarsi po gurkšnelį gaivos ir prisiminimų apie renginį jis vis deda nuotraukas, kur jo kūryba sulaukia didelio dėmesio ir pripažinimo.

Jo kandidatūrą siūlo juridinis asmuo – Naujienų portalas / internetinė televizija AlytusPlius.lt (Daina Baranauskienė-Čiginskienė).

Loreta Petravičienė, galerininkė.

Loreta Petravičienė jau 23 metus Alytuje vykdo „Loretos galerijos“ veiklą, miesto gyventojams ir svečiams suteikia galimybę ne tik įsigyti meno kūrinių ar priemonių eksponuoti paveikslus, bet ir užsiima savarankišku visuomenės kultūriniu švietimu, kuris reikalauja asmeninių žmogiškųjų ir finansinių išteklių. Nuo galerijos įkūrimo Loreta Petravičienė suorganizavo daugiau kaip 80 meno parodų, savo darbus Alytuje eksponavo ne tik Alytaus, bet ir Lietuvoje pripažinti dailininkai, juvelyrai, lėlininkai, keramikai, fotografai. Loreta Petravičienė ne tik siekia kurti, palaikyti ir plėtoti meno rinką Alytaus mieste, ji jau trečią dešimtmetį bendrauja su žymiais Lietuvos menininkais, garsina Alytaus miesto vardą savo galerijos veikla, kuria lėtosios kultūros patirtis – dažnas galerijos svečias palieka galeriją kiek daugiau sužinojęs apie menininkus, jų kūrybą, meno prasmę mūsų visų gyvenimuose. „Loretos galerija“ ilgametė, nuosekli, ieškanti naujų formų ir krypčių, kurianti meną puoselėjančio miesto įvaizdį.

Jos kandidatūrą siūlo fizinis asmuo – Gintarė Markevičienė.

Kostas Poškus, dailininkas, menininkas.

Kostas Poškus yra Alytuje gyvenantis ir kuriantis dailininkas. Kostas Poškus taip pat ir rašinių apie dailę ir Alytaus istoriją autorius vietinėje ir respublikinėje spaudoje. Nuo 1978 m. rengia personalines parodas Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Čekijoje, Vokietijoje. Plenerų ir dailės simpoziumų Lietuvoje, Lenkijoje, Austrijoje, Vokietijoje dalyvis. Rašinių apie dailę vietinėje, regioninėje, respublikinėje spaudoje autorius. Alytaus kraštotyros muziejaus leidinių „Lietuvių liaudies skulptūra AKM“ ir „Dzūkiškos juostos AKM“ bendraautoris. Knygos „(Ne)šventųjų gyvenimai. Alytietiškos istorijos“ autorius. Kosto Poškaus kūryboje juntamas lengvumas, profesionalumas, apgalvotos detalės. Siūloma skirti Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją už daugiametį indėlį į meninius miesto procesus dailėje ir prozoje, dailės kritikoje, už leidybą ir prisidėjimą prie leidybinių projektų, savo autorinių darbų pristatymą daugelyje Lietuvos ir užsienio parodų.

Jo kandidatūrą siūlo juridinis asmuo – Alytaus dailės galerija (Evaldas Grinius).

Svetlana Žadeikienė, etninės kultūros ir dzūkų tarmės puoselėtoja.

Svetlana Žadeikienė aktyvi visuomenininkė ir kūrybinga asmenybė, puoselėjanti etninę kultūrą, jos vedamų edukacijų apie dzūkų tarmę eilėje tenka laukti ir kelis mėnesius. Svetlana Žadeikienė yra 4 knygelių dzūkų tarme autorė, ketvirtoji knygelė „Paukštukai ir būžukai“ išleista bendradarbiaujant su Alytaus Jurgio Kunčino viešąja biblioteka. Svetlana Žadeikienė taip pat išvertė į dzūkų tarmę Justino Marcinkevičiaus tekstą Alytaus miesto teatro spektakliui / koncertui „Voro vestuvės / veseilia“, kad pagaliau ir profesionalioje scenoje nuskambėtų tai, kuo galime didžiuotis – mūsų dzūkiška tarme.

Jos kandidatūrą siūlo fizinis asmuo – Andra Kavaliauskaitė.

Viešoji įstaiga Alytaus kultūros centras.

Alytaus kultūros centras yra pagrindinė daugiafunkcė įstaiga, kuri jau daug metų visuomenei teikia kultūrinius produktus ir paslaugas. Įstaiga pristato ne tik mėgėjų meną, bet ir kuria profesionalųjį meną reprezentuojančius kultūrinius produktus. 2022-aisiais Alytaus miestui gavus Lietuvos kultūros sostinės titulą, AKC pasižymėjo ypatingu aktyvumu ir kūrybiškumu. Tęstiniai reprezentaciniai projektai: „Dzūkų dainų ir šokių šventė“, „Tarptautinis Dainavos šalies muzikos festivalis“, „Alytaus džiazo festivalis“, „Tarptautinis Alytaus cirko festivalis-konkursas“. Renginiai skirtingoms tikslinėms auditorijoms (šeimoms, vaikams, jaunimui ir senjorams): „Vasaros fontanas“, „Senjorų naktišokiai“, „Gardas“ ir kt. Prieš kelerius metus įsteigta vaikų priežiūros studija „Kultūriukas“.

Kandidatūrą siūlantis fizinis asmuo – Vaida Valvonienė.

Alytaus miesto teatras.

Alytaus miesto teatras jau seniai išaugo TIK teatro rūbus ir sienas – tai didžiųjų miesto renginių organizatorius, iniciatyvų ir idėjų generatorius ir vykdytojas, be teatro neapsieinama net viešųjų pastatų atidarymo renginiuose ar kituose projektuose. Teatras kasmet žiūrovus džiugina premjeromis tiek vaikams, tiek suaugusiems, spektaklius kuria kviestiniai ne tik Lietuvos, bet ir užsienio režisieriai. Itin ryškus teatro indėlis organizuojant „Alytus – Lietuvos kultūros siostinė 2022“ projektą. Teatras jau 12 metų organizuoja profesionalių teatrų festivalį „Com.media“, kuris išaugo į didžiausią rudens kultūros ir meno įvykį Dzūkijos sostinėje. Teatras suvaidino labai svarbų vaidmenį, padedant Ukrainai, čia dirbo Ukrainos menininkai, vyko palaikymo akcijos, susitikimai, diskusijos ir kt. Alytaus miesto teatras aktyviai dalyvauja rengiamuose festivaliuose, gastroliuoja užsienyje – per pastaruosius metus pabuvota JAV, Didžiojoje Britanijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse.

Kandidatūrą siūlantis fizinis asmuo – Klementina Gruzdienė.

Sprendimą, kam abiejose kategorijose atiteks trys šių metų kultūros premijos, savo posėdyje priims Alytaus miesto savivaldybės kandidatų į Alytaus miesto savivaldybės kultūros premiją atrankos komisija.

Kultūros skyriaus informacija  

Komentarai

  • mercy
    prieš 31 minučių
    I'm writing to share an unpleasant experience, so that you can be aware if something similar happens to you. Recently, my mother lost a substantial amount of money after being scammed on Facebook, as someone had pretended to be one of her Facebook friends and defrauded her
    I was desperate to help, so I looked on Google for possible solutions. To my relief, I found numerous good reviews of a hacker by the name Mr vladimirjerrylee who specialize in bitcoin recovery specialist . I took a chance, And contacted him , After a week He help my mother retrieve her $90,400,
    If you ever find yourself in a similar situation, I highly recommend getting in touch with them via Email:vladimirjerrylee@gmaildot.com

Parašykite komentarą