Partizanų takais žygiavo apie pusė tūkstančio žygeivių

Pėsčiųjų žygiu Alytaus rajono Punios šile buvo pagerbti Lietuvos partizanai ir paminėtos Adolfo Ramanausko-Vanago 100-osios gimimo metinės. Dvylikos kilometrų maršrutu žygiavo apie pusė tūkstančio žygeivių, kurie prie Dainavos apygardos vadavietės tylos minute, Lietuvos himnu ir gėlių puokštėmis pagerbė laisvės kovotojus.

Į žygį susirinko įvairaus amžiaus žmonės, šaulai, šeimos su vaikais, augintiniais. Kartu su žygeiviais partizanų takais ėjo Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, vicemeras Arvydas Balčiūnas, savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė ir pavaduotojas Virgilijus Pranskevičius, miesto savivaldybės vicemerė Valė Gibienė. Žygyje dalyvavo partizano Adolfo Ramanausko-Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė su vyru, dukra ir vaikaičiu. Punios šilu žygiavo daugiau kaip 30 Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų.

Pėsčiųjų žygį Alytaus rajono Puniose šile organizavo Alytaus rajono ir miesto savivaldybės, Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomenė, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.

Prie Punios girininkijos Panemuninkų kaime susirinkusius žygeivius išlydėjo Lietuvos kariuomenės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono karinis orkestras.

Žygeiviai keturis kilometrus ėjo vadinamąja Muravjovo linija. 1863 m. šiuo keliu naudojosi caro armija, gaudydama Punios šile besislapstančius sukilėlius. Vėliau žygeiviai ėjo unikalaus Punios draustinio link ir dar po 4 km pasiekė atstatytą Dainavos apygardos partizanų vadavietę.

Prie Dainavos apygardos štabo bunkerio vyko partizanų pagerbimo minėjimas. Prisiminimais ir apie Adolfą Ramanauską-Vanagą, mintimis apie partizanus ir partizaninį judėjimą dalijosi dukra A. Ramanauskaitė-Skokauskienė, kitų partizanų artimieji.

Prie bunkerio partizanų dainas dainavo Alytaus rajono savivaldybės kultūros centro Ūdrijos folkloro ansamblis „Rūta“, veikė fotografijų, kuriose užfiksuoti partizanai, paroda, kariai demonstravo karinę techniką, Lietuvos kariuomenė vaišino koše ir arbata.

Alytaus rajono meras A. Vrubliauskas pasveikino žygio dalyvius, susirinkusius pagerbti partizanų ir A. Ramanausko-Vanago atminimą. „Per jų kančias, per liūdnas giesmes mes atėjome į šimtmečio Lietuvą. Pabandykime įsivaizduoti, ką jautė tie vyrai bunkeriuose, kur drėgmė, kur šalta, kur tamsu ir kur beveik vilties nepalieka. Mes esame čia, mes esame laisvi. Didelė jiems padėka ir garbė, kad mes turėjome tokių žmonių. Kai žvelgiu į tokią gražią minią, tikiuosi, kad ir dabar yra tokių žmonių, kurie aukotųsi“ , – kalbėjo Alytaus rajono savivaldybės meras A. Vrubliauskas. Jis pasveikino žygio dalyvius su Lietuvos šimtmečiu, palinkėjo optimizmo, o sunkiomis akimirkomis prisiminti partizanus, kuriems ypač buvo nelengva. Visų žygeivių vardu buvo padėtos gėlės prie bunkerio kryžių.

Bunkerį Punios šile įrengė 1919–1920 m. laisvės kovų dalyvis, Dainavos apygardos vadas Domininkas Jėčys-Ąžuolis. Ąžuolio kvietimu 1947 m. balandžio 22–24 d. Punios miške įvyko Dainavos apygardos partizanų vadų sąskrydis, kuriame dalyvavo ir legendinis partizanų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas, tuometinis Dainavos apygardos vado pavaduotojas.

Pagerbė partizanus ir pasistiprinę kareiviškomis vaišėmis, atgal į Punios girininkiją žygeiviai žygiavo 4 kilometrus pro įspūdingą savaiminę kunigaikščių ąžuolų alėją, augančią palei Nemuną, bei kitais partizanų keliais.

 

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą