Kučiūnuose Šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidai bei garbingi kunigystės jubiliejai

Birželio 24-ąją Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčioje gausus būrys parapijos tikinčiųjų bei svečių susirinko į kasmetinius Šv. Jono Krikštytojo Gimimo atlaidus, kurių metu J.E. Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila suteikė Sutvirtinimo sakramentą šios parapijos jaunuoliams, o pasibaigus Šv. Mišių aukai gražių kunigystės sukakčių proga buvo sveikinami prelatas kun. Juozas Pečiukonis bei kun. Vytautas Sakavičius.

Nuoširdžiausius sveikinimus iš Kučiūnų parapijos, Miškinių kaimo, kilusiam prelatui, kanauninkui kun. Juozui Pečiukoniui, šiemet švenčiančiam garbingą kunigystės 40-metį, ir Kučiūnų Šv. Kazimiero parapijos klebonui Vytautui Sakavičiui, jau 25-erius metus tarnaujančiam Dievui ir žmonėms, skyrė Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Kučiūnų parapijos, bendruomenės, seniūnijos bei mokyklos atstovai.

Meras A. Margelis, sveikindamas jubiliatus, sakė, kad didelė laimė jam šią šventinę dieną būti kartu su tokiais garbingais žmonėmis, nuoširdžiai pasišventusiems Dievo, žmonių tarnystei, o kartu ir savo valstybei. Meras pabrėžė, jog švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, reikia nepamiršti, jog kunigai nuveikė daug prasmingų ir pasiaukojančių darbų vardan mūsų šalies nepriklausomybės atkūrimo.

„Sveikindamas kunigystės jubiliejų proga, linkiu Jums kuo geriausios kloties, stiprybės, sveikatos ir Dievo palaimos. Drąsiai ir toliau dirbkite Dievui, žmonėms ir valstybei“, – linkėjo meras A. Margelis. Jubiliatams dovanų atminimui meras įteikė po rašiklį, sakydamas, kad nors kunigai skiria daug dėmesio dvasinei bendrystei su Dievu ir žmonėmis, tačiau vis tiek tenka parašu patvirtinti tam tikrus sprendimus. Todėl buvo palinkėta, kad su šiais padovanotais rašikliais būti pasirašyti patys svarbiausi ir reikšmingiausi gyvenimo sprendimai.

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą