Vankiškių kaimo bendruomenės piligrimystė

Rugsėjo 16 dieną Vankiškių kaimo bendruomenė organizavo piligriminę išvyką į Trakus, kurioje dalyvavo 44 žmonės: dauguma kaimo gyventojai, iš kurių 20 – bendruomenės nariai (tarp jų ir jaunimas), bei 13 Miroslavo gimnazijos 3 pradinės klasės mokinių kartu su mokytoja. Svarbiausias kelionės tikslas buvo apsilankyti Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, kurią garsina Dievo Motinos Lietuvos Globėjos paveikslas. Šiemet sukanka 300 metų, kai 1718 m. stebuklingas paveikslas pirmasis Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis, suteikiant jam Ligonių Užtarėjos titulą. Dauguma šios išvykos dalyvių nėra buvę šioje bažnyčioje anksčiau, nors apie paveikslo garsumą ir stebuklingus išgydymus liudija daugybė votų. Šioje šventovėje trukę atlaidai jau pasibaigę, bet atlaidų malonė šiai bazilikai suteikta ilgesniam laikui, todėl atvykę piligrimai dalyvavo Šv. Mišiose ir stengėsi atlikti visas atlaidų sąlygas.

Piligriminėje išvykoje (kai kurių keliauninkų pirmą kartą) aplankyta ir Trakų salos pilis – gotikinė pilis Trakų mieste, Galvės ežero Pilies saloje, pastatyta kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto iniciatyva XIV a. II pusėje – XV a. 1-ajame dešimtmetyje. Pabuvojus pilyje, grožėtasi Užutrakio dvaro parko vaizdais, Galvės ežeru. Kelionė pabaigta Trakų rajone, tarp Galvės ežerų, šalia Būdos kaimo esančia Angelų kalva, kurioje pastatyta berods 40 angelų skulptūrų, kvietę kelionės dalyvius dalintis gerumu, tikėjimu, meile...

Ši piligrimystė Vankiškių kaimo žmonėms dar ne paskutinė, nes netrukus rugsėjo 22 dieną kaimo jaunimas susitiks su popiežiumi Pranciškumi Vilniuje, o rugsėjo 23 dieną vyresnieji kaimo gyventojai jį išvys Kaune. Ir joks bulviakasis nesutrukdys, jei labai norėsi...

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą