Teikite kandidatus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medaliui gauti!

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukime Lietuvai" kandidatų vertinimo komisija kasmet kviečia valstybės ir savivaldybių institucijas, įstaigas, asociacijas, mokslo, mokymo, kultūros įstaigas, piliečių bendruomenes, labdaros organizacijas ir kitus juridinius asmenis teikti kandidatūras Gabrielės Petkevičaitės -Bitės atminimo medaliui „Tarnaukite Lietuvai" gauti.
Apdovanojimas medaliu įsteigtas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.
Medalis skiriamas už visuomeninę veiklą fiziniams ir juridiniams asmenims: Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus.
Nominacija yra Lietuvos Respublikos Seimo paskatinimas už: parlamentizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą, filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje, visuomeniškai aktualią publicistišką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes. Siūlant kandidatą iki 2017 m. gruodžio 15 d. komisijai būtina pateikti šiuos dokumentus:

  1. Užpildytą kandidato apdovanoti medaliu anketą.
  2. Kandidato gyvenimo aprašymą.
  3. Išsamų veiklos, už kurią siūloma apdovanoti kandidatą medaliu, aprašymą.

Komisija, apsvarsčiusi gautas kandidatūras, iki 2018 m. vasario 28 d. priims sprendimus dėl kandidatų apdovanojimo medaliu. Apdovanojimai vyks 2017 m. kovo 30 d. Gabrielės Petkevičaitės-Bitės dieną – iškilmingame renginyje Panevėžyje. Laureatams bus įteiktas medalis ir medalio liudijimas.
Maloniai kviečiame teikti kandidatūras šiam apdovanojimui ir siųsti dokumentus adresu: Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukime Lietuvai" kandidatų vertinimo komisijai Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius, el. p. priim@lrs.lt arba faksu 8 5 239 6289. Daugiau informacijos http://bite.lrs.lt arba tel. (8 5) 239 6561.


Gabrielės Petkevičaitės-Bitės medalio „Tarnaukime Lietuvai" kandidatų vertinimo komisijos informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą