Sveikiname Valstybės atkūrimo dienos proga. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Vasario 16-ąją Lietuva švenčia laisvę – prieš 103 metus paskelbtą Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 1918 m. vasario 16-ąją Lietuvos Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę. Sveikiname Valstybės atkūrimo dienos proga ir linkime, kad visų širdyse niekada neišblėstų laisvės siekis.

Čia gimtinė mana


Kur saulė skaisti teka,
Prasideda diena,
Kur Nemunas banguoja,
Ten mūsų Lietuva.
Kur debesėliai plaukia,
Tenai dangaus žydrynė.
Kur žalios pušys ošia,
Ten motina Tėvynė.
Kur bangos kopas plauna,
Mūs Baltija banguoja.
Kur žalios rūtos želia,
Ten sesės mūs dainuoja.
Kur gandras lizdą suka,
Ten kaimas šalia kelio.
Kur juoda duona kvepia,
Ten ir gimtinė mano.
Ir viskas, ką matau aš,
Į širdį man sudėta.
Tai kaipgi savo krašto
Galiu aš nemylėti?


Irena Matažinskaitė - Lazickienė

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą