Neprašysiu. Vaclovas Matažinskas

Pas Dievą nieko neprašysiu,
Tiktai garbinsiu aš jį maldose.
Ir apie meilę Jam aš pasakysiu...
Galvoju – pats apdovanos mane.

Jis viską mato, viską žino.
Ko reikia, tą Jis man ir duos:
Gal duos man rūbui skiautę lino?
Gal duonos riekę, nors juodos?

Nereik prašyti – visko turim.
Kiek duota, tiek mums ir gana.
Į svetimus turtus pažiūrim –
Ir kas iš jų, jei laimės ten nėra...

Aš ačiū Tau sakau šiandieną,
Nes daug be galo man davei:
Didžiausią laimę turiu vieną –
Šeima, kurią myliu labai...

Pas Dievą nieko neprašysiu,
Kiek buvo skirta, tiek turiu.
Jam savo meilę išsakysiu,
Maldas kalbėsiu, kol galiu...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą