Skėtis. Vaclovas Matažinskas

Mes ėjom miško takeliu,
Ruduo mums pavydėjo,
Aš skėtį pamečiau, nesigailiu,
Juk meilė mus lydėjo...
 
Ji saugojo mus nuo lietaus,
Ji slėpė mus nuo vėjo,
Nematėm mudu net dangaus,
Visi aplink tylėjo...
 
Kalbėjo meilė, tik ji viena,
Kažką tyliai šnabždėjo...
Ant tako skėtis netyčia
Mūs pamestas gulėjo...

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Aš meilę amžiną dainuoju...", 2018 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą