Kad išliktum žmogumi. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Reikia žmogui vilties,
Kad gyventi galėtų.
Reikia žmogui svajonės,
Kad svajoti pradėtų.
Reikia žmogui šeimos,
Kad gyventi būt tikslas.
Reikia draugo peties,
Jeigu bėdos ištiktų.
 
Reikia žmogui kantrybės,
Kad suprastų, padėtų,
Kad į vienišą širdį
Prisibelsti mokėtų.
Reikia meilės tikros
Žemei, gamtai, gimtinei,
Pagarbos savo kalbai,
Meilės savo Tėvynei.
 
Kiek nedaug, rodos, reikia,
Kad išliktum žmogum,
Kad kiekvienas gyventum
Po laimingu dangum,
Kad aplinkui nebūtų
Alkanų, nuskriaustų.
Kad kiekvienas suprastum –
Žmogumi būt – svarbu.

Iš Irutės - Matažinskaitės Lazickienės knygos "Tėvynę savo meile apkabinsiu", 2019 m.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą