Arlekinas. Vaclovas Matažinsas

Sustosiu aš minutei pailsėti

Ir pagalvosiu,

Ar verta man toliau judėti?

Ar verta man kažką kalbėti?

O gal žiūrėti,

Kas darosi ir nuolankiai tylėti?

Ar verta balsą kelti,

Jeigu nieks negirdi?

O gal per daug deduos į širdį?

Ar verta man matyti,

Jeigu niekas atseit nemato?

Gal griauti, ką stačiau,

Jeigu nieks nestato?

Užmiršti viską,

Mest į šoną, ką turėjau?

Nekęsti to,

Ką aš kadais mylėjau,

Ir kristi man į apatijos liūną?

Kaip buvo viskas - taip tegul ir būna...

Pabodo šaukt, įrodinėt, atleidinėti,

Pabodo man nemylinčius mylėti.

Juk nieks nemato,

Nieks negirdi,

Nieks nežino,

Kokia sunki dalia to arlekino...

 

Iš Vaclovo Matažinsko knygos "Apie viską iš širdies...", 2017 m. Autoriaus knygą platina pats autorius: Vaclovas Matažinskas.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą