Mamyte. Irutė Matažinskaitė - Lazickienė

Esi šviesesnė už saulelę,
O meilė didelė, tarsi dangus,
Kiekvieną akmenėlį pakeli nuo kelio
Lydėdama gyveniman vaikus.

Tai tavo rankos kvepia juoda duona,
Tik tavo žodžiai paguodžia visus,
Tavoji meilė, tarsi židinio ugnelė
Sušildo mus - tavo vaikus.

Už viską tau dėkingi, miela mama,
Vaikystės juoką, šilumą namų,
Už tai, kad mus visus tu mokei
Padėti vienas kitam jei bus sunku.

Miela mamyte, tavo žodžiai
Giliai įstrigę mūsų širdyse,
Dėkojam, tau, kad kelią mums parodei
Ir pasiklyst jame neleidai niekada.

Ilsėkis, mama, angelų sparnų pavėsy,
Lai ten tau būna gera ir ramu,
O mes visi uždegę po žvakelę
Tikėsime, kad su mumis esi ir tu.

© Copyright: Irena M.L. 2020.05.03

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą