Mažu dar susapnuosiu... Vaclovas Matažinskas

Cykiai durys prasvėrė,
O an slankscio mama.
– Kur buvai sangalvėla?
Vėl grįžai pas mane?
Sapnų paukšciai nutraukė,
Prasdėj šumas kiemi,
O širdzis skausmu kaukė,
Aplankei nor sapni.
Išsiilgy tėvų mes,
Katrie žamėn šalton
Sėdziu laškon susvėlis
Sukas mislios galvon.
Kur darbar jie...
Gal pas Dzievų?
Sodan rojaus šviesaus
Kas pasciko ty sielų,
Žamės menko žmogaus
Žvakės rūko, vaškas kvapėjo,
O giedoriai giedojo giesmes,
Kap atėjo žmogus, tep išėjo,
Jau atbuvis ca savo dzienas.
Ir va tep kožnų rozų,
Cykiai Tu in sapnus ataini,
Nematau tavo bruožų,
Bet jauciu, ba sapnai nat šilci.
Šaltų prakaitų aš nusišluostau,
Pasiilgau aš savo, mamos,
Akimi jos portretų paglostau…
Mažu dar susapnuosiu –
Guluos.

Vaclovas Matažinskas / Vacys (iš facebook puslapio VACYS)

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą