Būsimo Alytaus dešimtmečio vizija – tvariai augantis galimybių miestas

Alytaus miesto savivaldybės taryba nubrėžė miesto viziją artimiausiems dešimčiai metų – Alytus 2030 metais. 

Alytus projektuojamas kaip tvariai augantis galimybių miestas, teikiantis kokybiškas viešąsias paslaugas, išsiskiriantis kultūros ir sporto bei laisvalaikio renginių įvairove, kūrybišku ir į ateitį orientuotu požiūriu, švaria aplinka ir patogia infrastruktūra. 

Vizijoje apibrėžta, kad kiekvienas čia gyvenantis, atvykstantis ar investuojantis jaučiasi miesto dalimi ir savo kūrybiškumu, iniciatyvumu, atvirumu ir aplinkai draugišku požiūriu prisideda prie tvaraus miesto augimo. Įvertinama, kad Alytus yra pakankamai mažas, kad būtų jaukiai patogus, bet taip pat ir pakankamai didelis, kad atvertų plačias galimybes.

Numatyta, kad aplinkinių savivaldybių gyventojai su miestu susiję kasdieniais ryšiais ir naudojasi mieste kuriamomis darbo vietomis, jų poreikius atitinkančiomis paslaugomis bei įvairiomis laisvalaikio leidimo galimybėmis. Miesto plėtra grindžiama bendradarbiavimu viešųjų paslaugų ir infrastruktūros vystyme su funkciniais ryšiais susijusiomis savivaldybėmis.

Miesto vystymasis vykdomas trimis prioritetinėmis kryptimis, iš kurių viena yra įgyvendinama integruotai su kitomis dvejomis: tai sumanus ir patogus miestas.

Jo vystymas pagrįstas į ateitį orientuotu požiūriu, kuriuo siekiama sukurti aplinkai draugiškesnį, gyvybingesnį ir patrauklesnį miestą ateities kartoms, tokiu būdu užtikrinant ilgalaikį miesto augimą. Viešųjų ir administracinių paslaugų teikimas yra inovatyvus ir taikomi pažangiausi būdai. Miestas yra atviras naujovėms ir kūrybiškumui, netradiciniam požiūriui.

Vizijos kūrėjai tikisi, kad Alytus bus patogus miestas, kuriame norisi būti ir augti. Čia bendruomeniški gyventojai rūpinasi vieni kitais ir stengiasi, kad niekas nebūtų vienas ir nepastebėtas. Viešosios paslaugos yra kokybiškos, prieinamos ir patrauklios. Gyventojai mieste juda aplinkai draugiškais būdais, viešasis transportas yra netaršus ir patogus. Infrastruktūra vystoma siekiant mažesnio poveikio aplinkai, žaliųjų erdvių tolygaus išsidėstymo. Tvariai vystomo miesto aplinka sudaro sąlygas visiems būti sveikiems, rūpintis savo sveikata, aktyviai gyventi, sportuoti, jaustis gerai tiek fiziškai, tiek psichiškai. Diegiami aplinkai draugiški energijos taupymo ir gamybos būdai bei miestiečių sąmoningumas prisideda prie spartaus artėjimo link klimatui neutralaus miesto.

Vizijoje Alytus vertinamas kaip galimybių miestas, kuriame kiekvienas, augindamas save,  padeda kitiems. Čia gyventojai jaučiasi saugūs ir pasitiki vieni kitais. Mieste yra saugi aplinka, įgalinanti gyventojus jaustis laisvais, tobulėti ir susikurti aukštą gyvenimo kokybę. Savo gyvenimo būdu miestiečiai prisideda prie galimybių kūrimo sau ir ateities kartoms, yra atviri pokyčiams, visiems sudarantys vienodas galimybes. Tai yra patraukli vieta novatoriškam, aplinkai draugiškam verslui, siekiančiam prisidėti prie miesto žalio ir tvaraus augimo. Miesto ekonominė plėtra sudaro sąlygas gyventojams atsiskleisti  ir kurti savo gerovę. Miesto aplinka ne tik sukuria puikias sąlygas savirealizacijai, bet ir padeda įgyti kokybišką išsilavinimą ir norimas kompetencijas ne tik miesto, bet ir aplinkinių savivaldybių gyventojams. Sukurtos sąlygos gyventojų bendrystei, o tuo pačiu – ir aktyviam dalyvavimui sprendžiant miestui svarbius klausimus. 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių pritarimas vizijai įgalina naujo Alytaus strateginio plano rengėjus  formuoti tikslus ir uždavinius pagal pasirinktas kryptis ir siūlyti atitinkamas priemones numatytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti apibrėžtus uždavinius. 

Ams,  Komunikacijos skyriaus informacija

 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą