Prašoma nuo stogų pašalinti sniegą ir varveklius

Gausiai prisnigus, ant statinių stogų susikaupė labai daug sniego. Svyruojant temperatūrai, jis sušąlą į didžiulius gabalus. Didelis sniego kiekis gerokai padidino apkrovas pastatų stogams, dėl to gali kilti pavojus pastatų laikančiosioms konstrukcijoms ar įvykti pastato griūtis. 

Ant pastatų stogų ir kitų konstrukcijų formuojasi varvekliai. Krintantys ledo gabalai ir sušalęs sniegas gali sukelti ne tik pavojų vienur ar kitur pastatytiems automobiliams, bet ir sužaloti praeivius. 

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“ nuostatomis, pastatų savininkai privalo užtikrinti saugų pastato naudojimą, maksimaliai sumažinti avarijų tikimybę, grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai ar aplinkai. 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyrius Alytaus mieste esančių pastatų savininkų prašo įvertinti pastatų, už kurių priežiūrą jie yra atsakingi, būklę ir imtis priemonių stogų ir laikančiųjų konstrukcijų apkrovoms sumažinti bei pašalinti varveklius.     

Už nenuvalytus ir pavojingus varveklius ar sniego sankaupas numatyta administracinė atsakomybė už statinio naudotojo pareigų nevykdymą ir statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus – bauda nuo 20 iki 140 eurų.

Dėl įvykusios avarijos, sukėlusios pasekmes kitiems asmenims ar jų turtui, už priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimą ar įstatyme nustatytų prievolių nevykdymą įvykus naudojamo statinio avarijai, skiriama bauda statinio naudotojams būtų gerokai didesnė – nuo 300 iki 1500 eurų. 

Miesto ūkio skyriaus informacija
Asociatyvi nuotr.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą