Naujovės dronų savininkams – orlaiviai turi būti įregistruoti

Alytaus miesto savivaldybės administracijos atstovai dalyvavo Transporto kompetencijų agentūros ir asociacijos „Dronea“ organizuotame vebinare apie naują bepiločių orlaivių naudojimo tvarką ir įsigaliojusius naujus reikalavimus. 

Pagrindinė naujovė – bepiločių orlaivių savininkams, turintiems sunkesnį negu 250 gramų arba bet kokio svorio bepilotį su kamera, reikia registruotis specialioje sistemoje Transporto kompetencijų agentūroje (www.tka.lt.).

„Ji sugeneruoja unikalų asmens registracijos numerį, kuriuo reikia pažymėti savo droną. Svarbu tai, kad sistemoje registruojamas ne konkretus įrenginys, o asmuo, kuriam jis priklauso, tad jeigu žmogus turi kelis bepiločius orlaivius – tą patį registracijos numerį jis turi pavaizduoti ant jų visų“, – akcentavo TKA Skrydžių priežiūros skyriaus grupės vadovas Adolfas Kuzborski.

Nuo 2020 m. gruodžio 31 d. įsigaliojęs Europos Komisijos reglamentas (ES) Nr. 2019/947 visoje Europoje suvienodino skraidymo bepiločiais orlaiviais taisykles. Dėl nuo šių metų įsigaliojusio reglamento ir buvo suorganizuotas vebinaras, kuriame kompetentingi specialistai glaustai ir akcentuotai pristatė naujausias teisines aktualijas ir pateikė pasiūlymus dėl tolesnės bepiločių orlaivių rinkos plėtros.   

„Bepiločiai orlaiviai vis dažniau panaudojami ir įvairiais tikslais: tiek viešojo intereso užtikrinimui, pvz., aplinkos apsaugos kontrolės ar viešojo saugumo užtikrinimo, tiek teikiant įvairias komercines paslaugas, pvz., energetikos ar logistikos sektoriuose, tiek naudojami kaip žaislai, pramoginiais ar asmeniniais tikslais. Dronai yra lygiaverčiai oro erdvės dalyviai, ir, kaip ir pilotuojamamiems orlaiviams, bepiločių orlaivių skrydžiams turi būti taikomos taisyklės ir užtikrintas jų laikymasis. Asmeniniais ar pramoginiais tikslais skraidinamų bepiločių orlaivių naudotojai dažnai net nežino, kad oro erdvėje galioja taisyklės“,  – pabrėžė renginio iniciatorius ir moderatorius, asociacijos „Dronea“ pirmininkas Vidmantas Kairys.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, bepiločius skraidymo aparatus naudojantys alytiškiai turi žinoti atitinkamas taisykles ir jų laikytis. 
„Skrydžio metu bepilotis orlaivis visuomet turi būti matomas, draudžiama jį skraidinti žmonėms virš galvų arba arčiau kaip 50 metrų nuo žmonių, nuosavybės objektų ir transporto priemonių. Taip pat, draudžiama juos skraidinti aukščiau kaip 120 metrų nuo žemės paviršiaus, reikia laikytis atokiai nuo oro uostų ir sraigtasparnių pakilimo/nusileidimo aikštelių, kitų skraidymui draudžiamų zonų“, – sakė direktorė.

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad bepiločių orlaivių naudojimo taisyklių pažeidimas gali užtraukti baudą nuo vieno šimto iki trijų šimtų eurų.

Asociacijos „Dronea“ tikslas –- šviesti visuomenę apie bepiločių orlaivių veiklos ekonominę, aplinkosauginę ir socialinę naudą, telkti bepiločių orlaivių technologijų pramonę bei dalyvauti formuojant Europos bepiločių orlaivių ekosistemos politiką ir strategijas. 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą