Alytuje vyks piketas pavadinimu : „Už Saugią Lietuvą Prieš Smurtą Ir prieš Vaikų Traumavimą“

Kada: 2021m. birželio 9 d. nuo 9.00 val. .  iki  9:30 val.

Renginio  75 metrai pačiame miesto centre   75 metrai nuo Alytaus apylinkės teismo rūmų Rotušės aikštėje , žmonės išskirtys atstumais pagal karantino reikalavimus pridėsiu prie aprašo vietos planeli, kur žmonės galimai stovės . 
Piketo tikslas:  Piketas dėl Vaikų atiminėjimo iš šeimų smurto artimoje aplinkoje bei institucinio smurto ir valdžios abejingumo Lietuvos žmonėms . Siekiant atkreipti visuomenės,  teismų ir tarnybų dėmesį į labiausiai aktualias visuomenės problemas  pagaliau išgirsti mane ir kitus piliečius nukentėjusius nuo vaikų teisių tarnybų ir teisėsaugos, teismų  sistemos , kad pagaliau tai pasibaigtų moterų kankinimas genocidas  ir liautųsi  karta ir visiems laikams šios nepakenčiamos ilgalaikės jau daugiau kaip pusantrų metų besitęsiančios situacijos kurią kenčia smurto artimoje aplinkoje bei institucinio smurto valdžios tarnybos abejingumo taip pat dėl kitų moterų panašiai išgyvenančių netekusių atžalų ir susidūrusias su valdžios ir šeimų smurtu yra kviečiamos  raginamos piketuoti ir netylėti mes esame prieš smurtą tiek artimoje aplinkoje ar bandant susigrąžinti dukrelę patirdavau net iš tarnybų pusės institucinį smurtą nukreipta prieš mane ir mano vaiką  . Esu politiškai persekiojama teisėsaugos prieš mane kurpiamos bylos atėmus vaiką patiriu nuolatini Lietuvos valdžios institucijų smurtą. Piketas organizuoju draugišką ir demokratišką visuomenės piketą tikiuosi nepraeis be didelių incidentų, piketas organizuojamas būtent tarnybos jau taikydamos praktiką atiminėti vaikus už akių neišklausę (jų tėvų)atstovų pozicijos teismuose, atvėjo vadybos posėdžiuose ,  neleidžiant apsiginti pažeidžiant teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, teismai irgi vaiko tą pačia praktiką taikydami sprendžia dėl  vaikų globos teisių priimdami sprendimus už akių , nenori girdėti savo piliečių išklausyti jų pozicijos  mane jau spėjo nuteisti už akių man nedalyvaujant teismuose būtent tą dieną 2021m. Birželio 9 d. nuo 9:30 val. Alytaus apylinkės teisme baudžiamoji byla kur bus sprendžiamas mano Ievos Jonauskienės ir mano dukros K. Jankauskaitės likimas. Tai vienintelė progą apginti, apginti savo vaiką ir būti išgirstam.  Nes iš manęs atėmus vaiką siekiamą mane areštuoti,  o mano vaiką perduoti iš šeimos į valdiškų globėjų rankas ,nekaltumo prezumpciją tarnybų, teismų  praktikoje jau negalioja, aš nesutinku kad mane teistų teismai už akių ir vaiko globą ir gyvenamąją priskirtų man nedalyvaujant už akių .Teismas ir visos tarnybos nuo manęs sienomis devyniomis  apsistatę viską sprendžią mane teisdami už akių ar vaikų globos klausimus man už akių nedalyvaujant manęs nenusileisdami į posėdžius . Pagaliau kaip Lietuvos  pilietis  turiu teisę būti išklausyti!!! kai yra sprendžiamas tam tikro asmens civilinio pobūdžio teisių ir pareigų ar jam pareikšto kokio nors baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad bylą per įmanomai trumpiausią laiką viešumo sąlygomis teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir bešališkas teismas kaip reglamentuoja Europos žmogaus teismo konvencijos 6 straipsnio 1 dalis. Mano vaikas nėra daiktas-ne prekė , kad galimą matyti kam papuola, šitas piketas liečia šeima, trijų žmonių   iškirstų likimo klausimą ir dar tūkstančiai kitų šeimų , žmogaus teisių apribojimo suvaržymų,   asmens laisvės  klausimą , viso to apimančio intitucinį  smurto ir represijų. jeigu taip vyksta akivaizdžiai rodo pažeidinėjamos žmogaus teisės ir LR konstitucija. Brangus draugai aš labai Jūsų prašau prisidėti prie piketo man labai reikia jūsų palaikymo kartu mes stipresni esu toks pats eilinis žmogus kaip jus ir kiekvienas mūsų mama kuri neteko vaikų kuriai iš širdgėlos plyštą širdis kuri kenčia smurtą kiekvieną kai noriu susitikti su dukrelę išgyvenu košmarą jeigu leisime ir toliau nusikaltėliams smurtaujantiems gaujomis sieti būti nebaudžiamiems? tai mes būsime patys pasmerkti jei leisime kad juos teisintų instancijos kuriuos giną ir teisiną šituos nusikaltėlius bei jų supuvusi sistemą tai leisime toleruoti smurtą o smurtas ne tik prieš vaikus bet ir prieš moteris yra nusikaltimas smurtas netoleruojamas mes negalime toleruoti smurto todėl prašau ateikite piketuoti kartu su manimi prisidekite palaikykite prisijunkite vienykimės nelikime abejingi. Kiekvienam vaikui be abejo yra pati brangiausia ir svarbiausia tai jo mama kuri pagimdė išnešiojo glaudė prie širdies visi 9 mėnesius ir be abejo vaiko atskyrimas nuo motinos sukelia jam didžiulė trauma ir ilgalaikių psichologinių bei fizinių pasekmių vystantis bei augant. Tai institucinis smurtas. Jau seniai mokslininkai įrodė koks svarbus ryšys su motina besiformuojančiai ir augančiai asmenybei ir kas nutinka kai vaiką atskirtas niekuo nepagrįstai nuo mamos tas skausmas ir traumą lieka vaikui visą gyvenimą jo širdyje . Neleiskime grobti iš mūsų vaikus traumuoti !! Dabar tokia šalies ir teisinės sistemos politika atiminėti vaikus iš gerų mamų ir atidavinėti neaiškios reputacijos teisėtiems globėjams smurtaujantiems. Vaikai mūsų ateitis.!  Vaikų atiminėjimas iš šeimų genocidas - mūsų tautos naikinimas. eksperimentai su mūsų vaikais.  Lietuvos valdžios institucijos nusitaikė į labiausiai pažeidžiamos socialiai  žmonių grupės:  neįgaliuosius , vienišas motinas ir jų vaikus, ir kitas šeimas auginančias vaikus  patiriančias socialinę atskirtį., ilgalaikį nedarbą, skurdas ir susiduriantiems su kitomis socialinėmis problemomis  .
Prisidėsite prie mūsų piketo RENGINYS NEMOKAMAS. DAUGIAU INFORMACIJOS TELEFONU IEVA.  864541280  ARBA EL.PAŠTU jonauskieneieva@gmail.com
vietosplenelis

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą