Tūkstančiui daugiabučių per metus renovuoti jungiamos dvi agentūros

Seime pradedamos svarstyti pastatų renovacijos kompetencijų centrui įkurti reikalingos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo pataisos, kurias parengė Aplinkos ministerija.

Įstatymo pakeitimai sudarytų sąlygas apjungti dvi ministerijai pavaldžias ir iš esmės tokias pat funkcijas atliekančias įstaigas – Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA) ir Būsto energijos taupymo agentūrą (BETA), – sutelkiant pastatų renovacijos kompetencijas vienoje vietoje. Kompetencijų centras veiks „vieno langelio“ principu. Jis koordinuos ir valdys tiek energiniam efektyvumui didinti, tiek klimato kaitai švelninti skirtas finansines paramos priemones. Pataisomis siūloma, kad valstybinę daugiabučių namų modernizavimo programą administruotų APVA. Likvidavus BETA, jos buvusiems darbuotojams darbo vietas pasiūlys APVA.

„Pastatų renovacijos kompetencijų centro įsteigimas ne tik leistų sutaupyti valstybės lėšų, apjungus dvi institucijas, bet – svarbiausia – padėtų įgyvendinti europinę „Renovacijos bangos“ iniciatyvą ir pasiekti, kad 2050-aisiais pastatai Lietuvoje energiją vartotų ypač taupiai ir visai nepriklausytų nuo iškastinio kuro“, – sako aplinkos viceministras Darius Kvedaravičius.

Pavasarį patvirtintoje Lietuvos ilgalaikėje pastatų renovacijos strategijoje konstatuota, kad pastatų renovacijos procesas išskaidytas, neturi aiškaus lyderio, vieningos koordinavimo sistemos, o decentralizuotos paramos administravimo lėšos ir žmogiškieji ištekliai panaudojami neefektyviai.

Įgyvendinus pertvarką pastatų renovacijos kompetencijų centras bus atskiras APVA padalinys, kuris disponuos visa su pastatų modernizavimu susijusia informacija, gerąja kitų šalių patirtimi, telks įvairių sričių ekspertus, kontroliuos, kaip planuojamos renovacijai skirtos priemonės ir kaip jos vykdomos. Be to, analizuos renovacijos procesus ir jų efektyvumą, poveikį ekonomikai, energetikai ir klimato sričiai, rengs metodinę dokumentaciją, teiks techninę ir organizacinę pagalbą savivaldybėms, projektų administratoriams, gyventojams, verslo subjektams. Visuomenės informavimas, konsultavimas, švietimas ir mokymas – taip pat viena svarbesnių centro funkcijų.

Aplinkos ministerijos inicijuotos studijos duomenimis, Lietuvoje yra apie 660 tūkst. renovuotinų pastatų.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą