Leidimas dėl Ulonų gatvės rekonstrukcijos metu kertamų medžių – tik po ekspertų išvados

Artėjant Ulonų gatvės rekonstrukcijos antrojo etapo darbų pradžiai, Alytaus miesto savivaldybė gavo bendrovės „Alkesta“ prašymą leisti iškirsti pagal projektą kirstinus medžius šalia gatvės.

Pasak Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotojos Laimos Mulmienės, Želdynų ir želdinių komisijai apžiūrėjus prašomus kirsti želdinius, Ulonų g. būtų kertama apie 130 saugotinų medžių, 12 nepriskirtų saugotiniems ir genimos 6 medžių šakos. Daugelio ketinamų kirsti medžių būklė yra bloga – jie sausi, pažeisti puvinio, drevėti.

Tačiau, pasak pavaduotojos, Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija, prieš teikdama išvadą leisti kirsti želdinius Ulonų gatvėje, pasitelkusi ekspertą, atliks želdinių būklės ekspertizę, po kurio paaiškės tiksli jų būklė ir kertamų medžių kiekis. 

Alytaus miesto savivaldybės taryba Ulonų ir Santaikos gatvių rekonstravimo projektams pritarė 2017 metų rudenį. 2018 metų vasario mėnesį dėl numatomo Ulonų, Pulko, Santaikos g. rekonstravimo Pusiaukelės namuose vyko susitikimas su aplinkiniais gyventojais, kuriems buvo pristatyti siūlomi sprendiniai. 

Viešas susirinkimas, kuriame buvo aptarti gatvės rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto projektiniai pasiūlymai, įvyko 2018 metų lapkričio pabaigoje. Pasiūlymus dėl projekto buvo galima teikti iki viešo susirinkimo bei jo metu projektuotojui bei savivaldybės administracijai. Visi projekto rengimo metu iki viešo susirinkimo bei jo metu gauti gyventojų prašymai, susiję su šio projekto sprendiniais, buvo aptarti savivaldybės administracijos specialistų ir perduodami projektuotojams, kad jie pagal galimybes į pasiūlymus atsižvelgtų.

Susirinkimo metu savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus specialistai pateikė pastabas dėl kertamų medžių ir siūlė sumažinti kirsti numatytų medžių skaičių. 

Pasak skyriaus vyriausiosios specialistės Ramunės Zubrės, parengtuose sprendiniuose, įrengiant autobusų stovėjimo aikštelę Ulonų g. skvero teritorijoje (šalia Miško g. 3, 5 sklypų) buvo numatoma kirsti stambų ąžuolą ir pušį. 

„Mes paprašėme stotelę perkelti toliau, o medžius išsaugoti. Taip pat šalia Pusiaukelės namų augantis didžiulis ąžuolas yra labai svarbus kraštovaizdžio elementas. Nurodėme šį vertingą medį bei netoliese augančią didelę pušį išsaugoti. Taip pat atitinkamose gatvės atkarpose siūlėme nekeisti esamos šaligatvių konfigūracijos, kad būtų galima išsaugoti daugiau vertingų želdinių, nekertant ąžuolų ir pušų. Tarėmės su projektuotojais ir kraštovaizdžio specialistais dėl vertingiausių želdinių kaip estetiškai ir ekologiškai svarbių kraštovaizdžio elementų išsaugojimo ir į skyriaus specialistų pastabas tikrai buvo atsižvelgta“, - sakė R. Zubrė.

Ulonų, Pulko ir Santaikos gatvių rekonstravimo ir kapitalinio remonto projekto antro etapo apimamoje dalyje inventorizuoti 216 medžių. Iš jų tik 92 medžių ar jų kamienų būklė yra gera.

Iš viso šioje teritorijoje identifikuota 18 rūšių sumedėjusių augalų, iš jų 10 rūšių yra savaiminės kilmės. Želdynuose vyrauja lapuočiai, daugiausiai – skroblai. Jų čia yra net 106.  

Projekto bendrojoje dalyje yra pateikta Želdynų ataskaita, kurią parengė kraštovaizdžio architektė. Ja vadovaujantis, rekonstruojamos gatvės atkarpoje nuo Pulko gatvės iki Varėnos gatvės paliekama dalis čia augančių medžių. Kraštovaizdžio architektė nurodo, kad privalo išlikti 57 medžiai, o tvarkymo darbų metu 5 vertingesnius medžius (4 pušis ir ąžuolą) reikia genėti, pašalinant sausas šakas.

Rekonstruotoje gatvės atkarpoje bus pasodinta 30 sidabrinių liepų, 6 japoniniai šermukšniai bei 495 pilkosios lanksvos ir 1200 beržalapės lanksvos krūmų. 

Po rekonstrukcijos Ulonų gatvėje bus trys eismo juostos, greta gatvės bus įrengtas apšviestas platus pėsčiųjų ir dviračių takas. 

Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą