Miesto savivaldybėje laukiama kandidatų į seniūnaičius

Iki liepos pradžios Alytaus miesto savivaldybės priimamajame aktyvių alytiškių grupės bei bendruomenės dar gali teikti kandidatus į Alytaus miesto seniūnaitijų seniūnaičius. 

Šių metų liepos 12-16 dienomis Alytuje vyks nauji seniūnaičių rinkimai. Alytaus miesto gyventojai rinks 13 seniūnaitijų seniūnaičius.

Kandidatus į seniūnaičius gali siūlyti bendruomeninės organizacijos, taip pat gyvenamąją vietą seniūnaitijoje deklaravusių ne mažiau kaip 20 gyventojų grupės. 

Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Kandidatai į seniūnaičius registruojami Alytaus miesto savivaldybės administracijos priimamajame  Rotušės a. 4 iki liepos 1 dienos 17 valandos. 

Įregistruotų kandidatų į seniūnaičius sąrašas bus paskelbtas liepos 5 dieną. 

Seniūnaičiai dirba visuomeniniais pagrindais. Jie, atstovaudami seniūnaitijos gyventojų interesams savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose turi teisę tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant savivaldybės institucijų sprendimų projektus, kai sprendžiami klausimai yra susiję su jo atstovaujamos gyvenamosios vietovės bendruomenės viešaisiais reikalais.

Taip pat seniūnaičiai dalyvauja svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su savivaldybės tarybos nariais, savivaldybės administracijos direktoriumi arba šio įgaliotu atstovu, kitais savivaldybės ir valstybės institucijų ir įstaigų atstovais.

Seniūnaitis skatina gyventojus prižiūrėti gyvenamosios vietovės teritoriją, rūpintis aplinkos apsauga, rūpintis labiausiai pažeidžiamais bendruomenės nariais (socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, nepilnamečiais, vienais gyvenančiais asmenimis, neįgaliaisiais), puoselėti savo gyvenamosios vietovės materialųjį ir nematerialųjį paveldą, organizuoti sveikatinimo, kultūros ir sporto renginius ir juose dalyvauti.

Seniūnaičiui su jo, kaip seniūnaičio, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, gali būti skiriama išmoka, už kurią atsiskaitoma ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Jis taip pat privalo pasibaigus kalendoriniams metams, per 2 mėnesius seniūnaitijos gyventojams pateikti praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitą ir veiklos kryptis kitiems kalendoriniams metams.

Daugiau informacijos apie seniūnaičių rinkimus: Jūratė Grinienė, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Vidaus administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja, tel.: 8 620 24184, el. p. jurate.griniene@alytus.lt 

Vidaus administravimo skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą