Kviečiame negalią turinčius Alytaus gyventojus pasinaudoti galimybe gauti asmeninę pagalbą

Informuojame, kad Alytuje teikiama asmeninė pagalba, kurią asmenims su negalia teikia asmeninis asistentas. Tai – didelė ir labai reikalinga pagalba neįgaliųjų šeimų nariams ir artimiesiems.

Asmeninės pagalbos tikslas – suteikti neįgaliajam individualią pagalbą namuose ir viešoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), padėsiančią jam gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Tokią pagalbą gali gauti asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

Šiuo metu yra gauti 6 prašymai, iš kurių poreikis asmeninei pagalbai nustatytas 4 asmenims.
Kokie žingsniai norint gauti asmeninę pagalbą:

Kviečiame kreiptis į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių telefonu: 8 315 56 673, 8 665 47 457 arba el. paštu  soc_parama@alytus.lt ir pateikti prašymą – paraišką dėl asmeninės pagalbos. 

Gavus Jūsų prašymą, socialinis darbuotojas, kartu su Jumis užpildo asmeninės pagalbos poreikio vertinimo klausimyną, įvertina asmeninės pagalbos asmeniui poreikį ir pateikia Socialinės paramos skyriui motyvuotą rekomendaciją dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo (netikslingumo).

Atsižvelgus į socialinio darbuotojo pateiktas rekomendacijas priimamas sprendimas, kiek valandų per mėnesį ir kokiose veiklose (asmens higiena, mityba, judėjimas/mobilumas ar socialiniai santykiai ir aplinka) konkrečiam neįgaliajam reikia teikti pagalbą. Sprendimą dėl asmeninės pagalbos skyrimo tikslingumo (netikslingumo) priima Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius.

Asmeninė pagalba yra iš dalies mokama, patvirtintas asmeninės pagalbos valandinis įkainis – 7,95 eurai, tačiau, kiek reikia mokėti konkrečiu atveju, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, įvertinęs asmens finansines galimybes mokėti už asmeninę pagalbą, nustato Socialinės paramos skyrius. Valandų skaičius labai skirtingas: vienas asmuo per mėnesį vidutiniškai gali gauti 120 valandų asmeninės pagalbos. Tai priklauso nuo asmens poreikių, taip pat mokesčio dydis priklauso ir nuo valandų skaičiaus.

Asmeninės pagalbos teikimą organizuoja viešoji įstaiga Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, kuris gali pasitelkti ir asmens poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, atitinkantį asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus.

Pasirašoma mokėjimo ir teikimo sutartis. Pradedama teikti asmeninė pagalba.

Asmeninis asistentas:atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius, asmens galimybes:

Teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.).

Lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.

Teikia asmeniui pagalbą maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.).

Teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

Dėmesio! Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

Detalesnė informacija pateikta: Neįgaliesiems | Alytaus miesto savivaldybė (alytus.lt) 

Socialinės paramos skyriaus informacija
2021-10-01

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą