Iš užimtumo programos – parama darbdaviams, įdarbinantiems socialinę riziką patiriančius asmenis

Užimtumo didinimo programa – valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšomis įgyvendinama Alytaus miesto gyventojų užimtumą didinanti programa, skirta padėti asmenims, kurių pajamos yra ribotos ar nepakankamos dėl esamos bedarbystės, darbinių įgūdžių stokos, turimo neįgalumo ar kitų nedarbo priežasčių. Programa siekiama padidinti mažiausias pajamas turinčių asmenų užimtumą, motyvaciją integruotis darbo rinkoje, mažinti socialinę atskirtį ir padėti asmenims, ieškantiems darbo padidinti gaunamas pajamas bei atkurti at įgyti darbinius įgūdžius. 

Programos tikslinė grupė – Alytaus miesto gyventojai, turintys bedarbio statusą ar nedarbingi asmenys, kurie yra piniginės socialinės paramos gavėjai, asmenys, patiriantys socialinę riziką ir vyresni kaip 40 metų asmenys.

Šiais metais Užimtumo didinimo programai Alytaus mieste buvo skirta 164,2 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų ir 39,8 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų. 

Alytaus miesto savivaldybės administracija, siekdama padidinti užimtumą ir padėti miesto gyventojams integruotis į darbo rinką,  kovo mėnesio pradžioje kvietė Alytaus mieste veikiančias nevyriausybines organizacijas, viešąsias ir biudžetines įstaigas, labai mažas, mažas ir vidutines verslo įmones teikti paraiškas ir dalyvauti Užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkurse.

Į kvietimą atsiliepė 18 įstaigų ir įmonių. Jose buvo įdarbinti 65 asmenys, iš valstybės biudžeto pusę metų  joms kompensuojant nuo 30 iki 100 procentų asmens įdarbinimui reikalingų lėšų.

Savivaldybės biudžeto lėšomis buvo remiamas negalią turinčių asmenų ir moksleivių įdarbinimas. Šimtu procentų kompensuotas 9 neįgaliųjų bei 15 moksleivių ir studentų įdarbinimas.

2021 m. spalio mėnesį likusios programos lėšos – 16,4 tūkst. eurų – perskirstytos įstaigoms, kurios panoro įdarbinti daugiau asmenų. Viešosios įstaigos Alytaus poliklinika, Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Alytaus miesto socialinių paslaugų centras, „Gerumo skraistė“ ir biudžetinė įstaiga Alytaus nakvynės namai papildomai 2 mėnesiams įdarbins 10 asmenų. 


AMS, Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą