Pažymos apie šeiminę padėtį užsakymas

Pažymą apie savo šeiminę padėtį, sutuoktinį ir nepilnamečius vaikus galima užsakyti VĮ Registrų centrui pateikus vienkartinį prašymą (prašymas pateikti Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis).

Kas turi būti nurodyta fizinio asmens prašyme, norint gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą?

Gyventojų registro duomenų teikimo taisyklės nustato, kad fizinis asmuo, norėdamas gauti Gyventojų registro pažymą ar išrašą, turi pateikti prašymą, kuriame turi būti nurodyta:

prašymą pateikusio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir numeris, telefonas ir (ar) elektroninio pašto adresas;

prašomų pateikti duomenų apimtis;

duomenų naudojimo tikslas;

teisinis duomenų gavimo pagrindas;

pageidaujamas duomenų gavimo būdas.

Prašydamas pateikti informaciją apie kitą asmenį, asmuo prašyme turi nurodyti to asmens vardą (vardus), pavardę (pavardes), gimimo datą (arba gimimo metus) arba asmens kodą.

Prašymas gali būti pateikiamas:

siunčiant prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją paštu, adresu Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, prašymas turi būti pasirašytas;

siunčiant elektroniniu parašu pasirašytą prašymą el. paštu info@registrucentras.lt;

atvykus į Registrų centro klientų aptarnavimo padalinį, adresu Pušyno g. 51, Alytus, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) ir užpildžius prašymą. 

SVARBU: Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą).

Papildoma su prašymo pateikimu susijusi informacija pateikiama nuorodose: prašymų formos, pažymų išdavimo terminai, paslaugų įkainiai.

CMS ir Registrų centro informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą