Tarp apdovanotųjų jubiliatų – pedagogai, ūkininkai, gaisrininkai, medikai, bibliotekininkai, bendruomenių atstovai

Tradicija tapo Alytaus rajono savivaldybėje pasveikinti ir apdovanoti jubiliejų proga aktyvius visuomeninėje veikloje gyventojus, profesionaliai dirbančius įstaigų, įmonių, organizacijų darbuotojus, verslininkus, politikus, ūkininkus. Savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas kartu su vicemere Dalia Kitavičiene, administracijos direktore Gintare Jociunskaite, pavaduotoju Virgilijumi Pranskevičiumi pasveikino lapkričio mėnesio jubiliatus. Jiems įteikti padėkos raštai ir atminimo dovanos.

Meras sveikindamas jubiliatus pasidžiaugė, kad rajone yra daug gerų, darbščių, nuoširdžių žmonių, kurie daro, kad kitam būtų geriau, jaukiau – dirba dėl kitų. „Santykius kuria žmonės ir jūs esate vieni iš tų, kurie labai daug prie to prisideda. Ačiū jums už tai. Būkite ir toliau tokiais norinčiais padėti kitiems, pastebinčiais ir stokojantį ir tą, kuris nori pasilinksminti. Gyvenkite taip, kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų, kad jis būtų kokybiškas“, – kalbėjo meras. Savivaldybės vadovas jubiliatams palinkėjo būti mylimiems, taip pat turėti artimų žmonių, kurie supratų juos ir įkvėptų. Kartu su lapkričio mėnesio jubiliatais apdovanotas ir gruodžio 1-ąją jubiliejų švenčiantis savivaldybės tarybos narys Vytautas Mikelionis.

Rajono meras A. Vrubliauskas skyrė padėkas: Daliai Balčiūnienei, ūkininkei, Alovės seniūnijos bendruomenės „Varčios kaimynai“ narei už aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje, nuolatinį bendruomenės renginių rėmimą, tradicijų puoselėjimą, pažangų ūkininkavimą, Irenai Burneikienei, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Junčionių filialo vyr. bibliotekininkei, Junčionių kaimo bendruomenės pirmininkei, už sąžiningą darbą ir aktyvų dalyvavimą bendruomeninėje veikloje, jos telkimą, tradicijų puoselėjimą, Reginai Danilevičienei, Pivašiūnų seniūnijos Mikalavo kaimo bendruomenės „Šilaičiai“ narei, už nuoširdžią pagalbą bendruomenės senjorams, Rimvydui Baranauskui, Alytaus rajono savivaldybės Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Makniūnų priešgaisrinės saugos viršininkui, ūkininkui, už sąžiningą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, prevencinę veiklą, nuoširdų bendravimą su kolegomis, aktyvų bendravimą su Ryliškių kaimo bendruomene, Irmai Baubonytei, Alytaus rajono savivaldybės Greitosios medicinos pagalbos stoties skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistei, ilgametį, profesionalų, pasiaukojamą darbą, pareigingumą, darbštumą, Sigutei Karčiauskienei, Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Mergalaukio filialo vyr. bibliotekininkei, už ilgametį, kruopštų, sąžiningą darbą, aktyvų Simno seniūnijos Mergalaukio kaimo bendruomenės telkimą, Renatai Balčiūnienei, Butrimonių gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros vyresniajai mokytojai, už kūrybišką, atsakingą pedagoginę veiklą, geranoriškas iniciatyvas, aktyvų dalyvavimą gimnazijos bendruomenės veikloje bei jos telkimą, Juozui Šiupšinskui, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos fizikos ir informacinių technologijų mokytojui metodininkui, už ilgametį, kruopštų ir sąžiningą pedagoginį darbą, geranoriškas iniciatyvas, Vaidai Pračkailienei, Krokialaukio Tomo Noraus-Naruševičiaus gimnazijos darbuotojai, už ilgametį, sąžiningą darbą, aktyvų dalyvavimą bendruomenės veikloje, Alfonsui Peckui, Krokialaukio seniūnijos ūkininkui, už netradicinį požiūrį i žemės ūkį, inovatyvumą, pagarbą tėviškei ir tradicijoms, pagalbą krašto žmonėms, nuoširdumą, Elvyrai Jansonienei, Alytaus seniūnijos Miklusėnų seniūnaitijos seniūnaitei, už aktyvų bendradarbiavimą su seniūnija ir gyventojais, bendruomenės telkimą bendriems tikslams ir veikloms, Vytautui Mikelioniu, Alytaus rajono savivaldybės tarybos nariui, už ilgametį aktyvų darbą savivaldybės taryboje, indėlį į rajono visuomeninį gyvenimą.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą