Nauja savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija

Alytaus miesto savivaldybės taryba paskutiniame praėjusių metų posėdyje sudarė naujos sudėties Savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją iš 6 narių. Komisijos pirmininkė –  Alytaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Laima Mulmienė, pirmininko pavaduotoja – šio skyriaus vyriausioji specialistė Ramunė Zubrė.

 Komisijos nariai yra Alytaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio skyriaus vyresnysis specialistas Vitas Krakauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos deleguotas frakcijos narys, mero pavaduotojas Povilas Labukas, Alytaus miesto savivaldybės išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai: Dvaro seniūnaitijos seniūnaitė Aldona Marcinkevičienė ir Vidzgirio seniūnaitis Ramūnas Masiulionis, Alytaus miesto savivaldybės gyventojai Rasa Radzevičiūtė-Lenartavičienė ir Gintaras Žilionis. 

Savivaldybės taryba taip pat patvirtino Komisijos nuostatus. Juose numatyta, kad komisija kontroliuoja želdynų ir želdinių būklę, želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, želdynų kūrimą, naujų želdinių veisimą, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, susijusius su želdinių apsauga, priežiūra, tvarkymu, kirtimu, genėjimu, persodinimu, teikia išvadas dėl leidimo ar neleidimo kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus Alytaus miesto ne miško paskirties žemėje.

Komisijos posėdžiai nuostatuose numatyti kartą per savaitę, o esant neatidėliotinam reikalui, jie gali būti šaukiami ir dažniau. 

Komisijos veiklos nuostatose atsirado nauja nuostata – kai komisija rengia išvadą dėl ketinimo savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 20 ar daugiau saugotinų želdinių arba kai viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinų želdinių, į komisijos posėdžius pateikti savo nuomonę privalo būti kviečiamas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas.

Pasikeitus želdynų priežiūros, jų tvarkymo ir apsaugos teisiniam reglamentavimui, pakeistos ir prašymų formos. Jas galite rasti Alytaus miesto savivaldybės svetainėje www.alytus.lt pagal šią nuorodą: https://alytus.lt/lt/paslaugos/miesto-ukis-ir-aplinkos-apsauga
 

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą