Alytaus miesto metų apdovanojimai sugrįžta: teikite kandidatus!

Alytaus savivaldybė kviečia alytiškius iki 2022 m. sausio 21 d. siūlyti kandidatus Alytaus miesto savivaldybės Metų apdovanojimams. Jie bus suteikti praėjusiais metais įvairiose srityse miestui nusipelniusiems žmonėms ir įmonėms.
 
Kandidatų pavardes su jų nuopelnų aprašymu siųskite bendruomeninėms taryboms. Jos, įvertinusios kandidatus, vėliau juos pateiks internetiniam balsavimui:
 
- Už aktyvią visuomeninę veiklą bus apdovanojama veikli, kūrybinga, drąsi asmenybė, patraukianti paskui save žmones, suburianti efektyviai dirbančias komandas, nevengianti iššūkių, prisitaikanti prie pokyčių ir atvira Alytaus miesto bendruomenei palankioms naujovėms. Penkis pretendentus el. paštu komunikacija@alytus.lt siūlo Alytaus miesto gyventojai.
 
- Už labdaringą veiklą bus apdovanojamas Alytaus miesto bendruomenės narys, fizinis ar juridinis asmuo, kuris atliko Alytaus miesto bendruomenei naudingą darbą, negaudamas už tai užmokesčio, savo, įmonės arba organizacijos lėšomis aktyvino savivaldybės socialinę, kultūrinę, sportinę, edukacinę, sveikatinimo ir kt. veiklą. Penkis pretendentus el. paštu komunikacija@alytus.lt siūlo Alytaus miesto gyventojai.

 - Už nuopelnus sveikatos apsaugai bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybės įstaigos, nacionalinės ar tarptautinės organizacijos padalinio arba skyriaus darbuotojas, savanoris (fizinis asmuo), pasiekęs žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų sveikatos apsaugos veikloje. Tris pretendentus siūlo Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (pirmininkė Jurgita Šukevičienė,  el. p. jurgita.sukeviciene@alytus.lt), du – Alytaus miesto gyventojai. 
 
 - Už nuopelnus kultūrai bus apdovanojama Alytaus miesto savivaldybės įstaiga / jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų skatinant bendruomenės kultūrinį aktyvumą ir kultūrinės veiklos kūrybiškumą, plėtojant aktyvią kultūros profesinę veiklą. Tris pretendentus siūlo Alytaus kultūros ir meno taryba (pirmininkė Vida Grišmanauskienė, el. p. vida.ramanauskaite@gmail.com.), du – Alytaus miesto gyventojai.
 
- Už nuopelnus sportui bus apdovanojamas Alytaus mieste veikiančios sporto įstaigos darbuotojas, sportininkas, treneris ar komanda, nevyriausybinė organizacija / jos narys, pasiekę žymių laimėjimų aktyvinant savivaldybės gyventojų sportinį gyvenimą ar profesionalią sporto veiklą. Tris pretendentus siūlo Kūno kultūros ir sporto taryba (pirmininkas Kęstutis Bernatavičius, el. p. dsalemana@gmail.com), du – Alytaus miesto gyventojai.
 
- Už nuopelnus švietimui bus apdovanojama Alytaus miesto savivaldybėje veikianti valstybės ar savivaldybės įstaiga, jos darbuotojas, nevyriausybinė organizacija / jos narys, laisvasis mokytojas, mokslininkas ar mokslininkų grupė, pasiekę žymių laimėjimų savivaldybės gyventojų edukacinėje ar pedagogo profesinėje veikloje. Tris pretendentus siūlo Alytaus miesto švietimo taryba (pirmininkė Ramutė Vitienė, el. p. rima.vitiene@gmail.com), du – Alytaus miesto gyventojai.  
 
-  Už verslo nuopelnus bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiančios valstybės įstaigos, asociacijos, viešosios įstaigos, privataus verslo darbuotojas (fizinis asmuo), juridinis asmuo, aktyviai ir socialiai atsakingai plėtojantis verslą Alytaus mieste ir (ar) prisidedantis prie verslo plėtros Alytuje: metų darbdavys, socialiai atsakingiausia įmonė, labiausiai augantis verslas, efektyvus verslas, inovatyvus verslas, geidžiamiausias darbdavys. Už kiekvienos nominacijos verslo nuopelnus tris kandidatus siūlo Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo taryba (Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Povilas Labukas, el. p. povilas.labukas@alytus.lt), du – Alytaus miesto gyventojai.
 
 - Už nuopelnus vaiko gerovei bus apdovanojamas Alytaus miesto savivaldybėje veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, savo iniciatyva ir pastangomis neatlygintinai padėjęs pagalbos reikalingam vaikui / vaikams, suteikęs prasmingą, veiksmingą materialinę, psichologinę ar moralinę pagalbą. Tris kandidatus siūlo Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisija (pirmininkė Valė Gibienė; el. p. v.gibiene@gmail.com), du – Alytaus miesto gyventojai. 
 
- Už iniciatyvą ir / ar Alytaus miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje apdovanojamas Alytaus mieste veikiantis juridinis ar fizinis asmuo, meno, sporto, švietimo, verslo ar kitų sričių laimėjimais garsinantis ir reprezentuojantis Alytų užsienio šalyse. Tris pretendentus siūlo nevyriausybinių organizacijų taryba (pirmininkė Skaistė Ulčickaitė, el. p.  s.ulcickaite@gmail.com) ir Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų taryba (pirmininkas Povilas Labukas, el. p. povilas.labukas@alytus.lt), du – Alytaus miesto gyventojai.
 
- Už didvyriškus darbus ir išskirtinius poelgius apdovanojamas fizinis asmuo, pasižymėjęs savo drąsa ir didvyrišku poelgiu. Tris kandidatus siūlo nevyriausybinių organizacijų taryba (pirmininkė Skaistė Ulčickaitė, el. p.  s.ulcickaite@gmail.com), du – Alytaus miesto gyventojai.

Alytiškiai kandidatus, nurodant jų nuopelnus, gali siūlyti  ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Komunikacijos skyriui el. p. komunikacija@alytus.lt.

Apdovanojimus planuojama iškilmingai įteikti 2022 m. vasario mėnesį šventinio vakaro metu.
 
Visa informacija dėl apdovanojimų už nuopelnus teikimo tvarkos yra  https://va.alytus.lt/document/58946  

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija
 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą