Savivaldybė kviečia teikti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ paraiškas

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ paraiškas kultūros, švietimo, jaunimo sričių projektų finansavimui gauti.

Iniciatyvos tikslas – įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės strateginio veiklos plano Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programoje numatytą priemonę, sudaryti finansines, administracines ir teisines sąlygas aktyvinti miesto bendruomenę, didinti jos vaidmenį, skatinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, sudaryti platesnes paslaugų prieinamumo sąlygas.

Kvietimo metu paraiškos gali būti teikiamos pagal šiuos prioritetus:

prioritetas – įtraukios kultūros skatinimas.

prioritetas – vaikų ir moksleivių laisvalaikio užimtumo organizavimas.

prioritetas –  jaunimo užimtumo, verslumo skatinimas ir pilietiškumo ugdymas

Projektų paraiškos turi būti pateiktos iki 2022 m. kovo 2 d. 16.00 val.* vienu iš šių būdų: 

Spausdintos paraiškos priimamos Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus (darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8.00–15.45 val.)). Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant jo turi būti nurodyta: PARAIŠKA, srities, pagal kurią teikiama, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas;

Paraiškos elektronine versija teikiamos el. paštu info@alytus.lt.

Kvietimo dokumentai:

Alytaus miesto savivaldybės projektinės iniciatyvos „Tau, Alytau“ atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas;

Projektų atrankos konkurso paraiškos forma;

Juridinių asmenų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų, įgyvendinant Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus ir iniciatyvas, vykdymo tvarkos aprašas;

Finansavimo sutartis

Potencialiems paraiškų teikėjams 2021-02-17 11.00 val. organizuojama nuotolinė konsultacija, į ją prašome registruotis iki 2022-02-14 el. paštu vilmantas.pajada@alytus.lt. Visiems užsiregistravusiems bus atsiųsta prisijungimo nuoroda. 

Teikdamas paraišką pareiškėjas sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.
* Po nustatyto termino pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

Išsamesnę informaciją teikia Finansų ir investicijų skyrius:
Neringa  Rinkevičiūtė
Tel. 8 616 70 244
El. p. neringa.rinkeviciute@alytus.lt

Ineta Dimšienė
Tel. 8 616 70 246
El. p. ineta.dimsiene@alytus.lt

Vilmantas Pajada
Tel. 8 698 71 794
El. p. vilmantas.pajada@alytus.lt

Ramunė Petuškaitė
Tel. 8 665 19 044
El. p. ramune.petuskaite@alytus.lt

Kristina Kamičaitytė
Tel. 8 620 24 321
El. p. kristina.kamicaityte@alytus.lt 

Ingrida Leskevičienė
Tel. 8 620 68 008
El. p. ingrida.leskeviciene@alytus.lt 

Finansų ir investicijų skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą