Alytus bendradarbiaus su Vytauto Didžiojo universitetu

Alytaus miestas plečia bendradarbiavimą su šalies universitetais. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis ir Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. Juozas Augutis pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Sutarties pasirašyme taip pat dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. Lina Kaminskienė, šio universiteto ir Mokytojų rengimo instituto vyriausiasis specialistas Povilas Urbšys, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotoja Jurgita Šukevičienė, administracijos direktorė Ona Balevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotojas Giedrius Griškevičius, Švietimo ir sporto skyriaus specialistai, švietimo įstaigų vadovai.

„Šiandien išgirdome skaičius, kurie rodo, kad po ketverių metų mums truks daugiau nei šimto mokytojų. Jeigu prieš keletą metų mes kalbėjome, kad mokytojo profesija yra prestižinė, šiandien jaunimas  tuo, deja, nebetiki, tačiau mes turime galvoti, kas mūsų vaikus ugdys kitais metais, po dešimties ar dar daugiau metų“, – prieš pasirašydamas sutartį sakė Alytaus miesto savivaldybės meras N. Cesiulis.
Pasak miesto vadovo,  norėtųsi, kad pasirašyta sutartis nenugultų lentynoje, norisi tokios sutarties, kuri būtų reali, gyva ir veikianti. „Džiaugiuosi, kad universitetas nori mums padėti, plėsti programas. Mes turime vaikų ir jaunimo, kurie yra suinteresuoti būti mokytojais ir galbūt mes kartu su jumis padarysime taip, kad mokytojo profesija vėl taps prestižine“, – pridūrė savivaldybės meras. 

Mokytojų  trūkumas susijęs su labai paprasta statistika.  2000 m. Lietuvoje studijuojančių studentų turėjome 240 tūkst., o šiandien – 98 tūkst. Prieš 22 metus mokyklą baigdavo maždaug 64 tūkst. jaunuolių, šiemet – 24 tūkst.“, –  nedžiuginančią statistiką susirinkusiems pristatė Vytauto Didžiojo universiteto rektorius prof. J. Augutis.

Vis tik iš šios kasmet  prastėjančios situacijos, anot rektoriaus, yra viena išeitis. Pasak J. Augučio, kiekvieną jauną žmogų reikėtų vertinti individualiai, ugdyti jo gabumus ir suteikti  jam tokį išsilavinimą, kokį jis tik pagal savo gabumus gali pasiekti. Profesinį mokymą pasirinkusį, gabų jaunuolį, reikėtų paskatinti rinktis aukštesnes studijas. 

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos kanclerė prof. L. Kaminskienė susirinkusiems pristatė Švietimo akademijos veiklą. Ši akademija universitete įsteigta 2018 m., susijungus  Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos institutui ir Lietuvos edukologijos universitetui.

„Susijungus dviem aukštosioms mokykloms viskas keitėsi. Buvo parengtos naujos studijų programos. Mes supratome, kad mokytojų rengimas turi būti tokio pat aukšto lygio kaip ir rengiant lazerių, fizikos ar kitų sričių specialistus. Dar vienas dalykas, kurį mes supratome sujungus dvi minėtas mokymo įstaigas buvo tai, kad veikti vieniems be partnerių – mokyklų ar savivaldybių – būtų per didelė prabanga. Būtent mokyklos ir savivaldybės gali padėti mums paskatinti jaunus žmones rinktis mokytojo profesiją“, – kalbėjo L. Kaminskienė.

Alytaus miesto savivaldybės ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimo sutartyje numatyta, kad universitetas ir savivaldybė bendradarbiaus siekiant abipusiai naudingų tikslų kvalifikuoti pedagogų rengimo srityje, užtikrinant pakankamą pedagogų poreikį savivaldybės švietimo įstaigose. 

Šia sutartimi universitetas įsipareigoja informuoti savivaldybę ir jos mokyklas apie universiteto siūlomas ugdymo krypties programas, galimybes ir sąlygas studijuoti. Teikti savivaldybei dominančią informaciją apie ugdymo krypties studijas, mokslą ir šviečiamąją veiklą universitete, kviesti mokyklų vadovus ir pedagogus dalyvauti universiteto organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose pedagogų profesinio tobulinimo renginiuose. Skleisti informaciją apie kartu su savivaldybe organizuojamus renginius ir iniciatyvas universiteto bendruomenei ir socialiniams partneriams. 

Siekdama užtikrinti pakankamą pedagogų poreikį, savivaldybė sutartyje įsipareigoja švietimo įstaigose skleisti universiteto pateiktą informaciją apie ugdymo krypties studijas, mokslą ir šviečiamąją veiklą universitete. Taip pat skatinti savivaldybės mokyklų vadovų domėjimąsi ugdymo krypties studijomis universitete, supažindinant mokinius su universiteto ugdymo krypties studijų programomis, stojimo sąlygomis ir procedūromis. 

Savivaldybė taip pat turės teikti universitetui informaciją apie pedagogų poreikį savivaldybės švietimo įstaigose, kviesti universiteto darbuotojus bei studentus dalyvauti savivaldybės organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose ir skleisti informaciją apie kartu su universitetu organizuojamus renginius ir iniciatyvas.

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą