„Dizaino sparnai“ kviečia dalyvauti: pradedantiesiems dizaineriams siūlomos stipendijos, įmonėms – nefinansinė parama

Projektas „Dizaino sparnai“, kurį įgyvendina Lietuvos kultūros taryba, parengusi šią priemonę kartu su Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, startuoja: nuo šiandien pradedantieji dizaineriai kviečiami teikti paraiškas stipendijoms, o labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės – paraiškas nefinansinei paramai gauti, kuria būtų siekiama didinti verslo konkurencingumą kuriant ir diegiant skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus. Juos kurs stipendijas gavę ir norintys patirties darbo rinkoje įgyti dizaineriai per 10-ties mėnesių trukmės laikotarpį, kuriame vyks mokymai ir du kūrybinės veiklos etapai.

 

„Pasibaigus pandemijai, Lietuvos verslui itin svarbu didinti konkurencingumą bei orientuotis į Europos sąjungos rodomą „Žaliojo kurso“ kryptį. Tai neįmanoma be pažangių dizaino sprendimų ir juos kuriančių specialistų. Įgyvendinant šį projektą, siekiama, kad jis ne tik taptų kylančius dizainerius ir verslą jungiančia gerąja patirtimi, bet ir didintų šalies

ekonomikos galimybes atlaikyti pasaulinius konkurencingumo, efektyvumo, žiedinės ekonomikos diegimo šiandienos iššūkius bei kurti tvarų ekonominį augimą“, – teigia projekto „Dizaino sparnai“ vadovė Gabija Vanagė.

Teikti paraiškas stipendijoms kviečiami pradedantieji dizaineriai, turintys aukštąjį dizaino specialybės universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su bakalauro arba magistro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, įgytą 2018-2022 metais.

Pagrindinis stipendiją gavusio dizainerio uždavinys bus kurti ir diegti skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus projekte dalyvaujančiose įmonėse. Stipendija, kurios dydis siekia 2000 eurų per mėnesį, bus skiriama 10 mėnesių laikotarpiui, kūrybinių etapų metu. Projekte dalyvaujantys dizaineriai bei įmonės taip pat gausins žinias bei kompetencijas dviejų modulių mokymuose. Projekto metu planuojama dizaino sprendimus kurti trijose kategorijose. Tai – produktų ar gaminių kūrimas pramoninio, mados ir tekstilės, baldų ir interjero elementų, transporto ar maisto dizaino sektoriuje. Taip pat komunikacijų dizainas grafikos, vizualiojo, pakuočių, šriftų, ženklodaros, reklamos ar leidybos dizaino srityje. Trečioji kategorija orientuota į procesų, paslaugų ir sąsajų dizaino žinovus strateginio, koncepcinio, performatyvaus, socialinio, vartotojams draugiškos patirties (angl. User Experience) bei sąsajų (angl. User Interface) dizainą ir jo tyrimus.

Būtent tokių dizaino sprendimų poreikį savo veikloje jaučiančios labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kviečiamos teikti paraiškas nefinansinei paramai gauti. Į ją gali pretenduoti ilgiau nei vienerius metus veikiantys, Juridinių asmenų registre registruoti, turintys pajamų (per 3 metus – ne mažiau nei 50 tūkst. eurų) ir periodiškai teikiantys ataskaitas atsakingoms valstybės institucijoms juridiniai subjektai, kuriems nebuvo skirtas finansavimas pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

Planuojama, kad iš viso projekte dalyvaus 15 pradedančiųjų dizainerių ir 30 labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių. Paraiškų vertinimą vykdys 5 dizaino profesionalai – mentoriai. Tiek pradedančiųjų dizainerių, tiek įmonių atranką sudarys trys etapai, per kuriuos bus atliktas administracinės atitikties vertinimas, ekspertinis vertinimas bei pateikti galutiniai sprendimai.

Pretendentai paraiškas gali pildyti elektroniniu būdu projekto interneto svetainėje www.dizainosparnai.lt iki 2022 m. birželio 9 d. 23.59 val. Paraiškos, pateiktos po nustatyto termino, nebus svarstomos. Atranka vyks birželio-liepos mėnesiais. Rugpjūtį prasidės mėnesio trukmės mokymai, o nuo rugsėjo dalyviai pradės pirmąjį kūrybinės veiklos etapą įmonėse.

Daugiau informacijos: www.dizainosparnai.lt ,„Facebook“, „Instagram“.

PROJEKTAS „DIZAINO SPARNAI“

Tai nefinansinės paramos projektas, jungiantis talentus, žinias ir patirtį kurti pasaulyje konkurencingus skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus ateities dizaino produktus ir paslaugas.

Projekto veiklose dalyvauja mentoriai – patyrę dizaino profesionalai, pradedantieji dizaineriai ir labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindinis siekis – pasitelkiant pandeminiu laikotarpiu nukentėjusį kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių, per skaitmeniniais, inovacijų ir žiedinės ekonomikos principais grįstus dizaino sprendimus didinti Lietuvos verslo kuriamą pridėtinę vertę, konkurencinį pranašumą ir socialinę atsakomybę.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, skirtas finansavimas – 788 551 Eur.

Projektą vykdo Lietuvos kultūros taryba iki 2023 m. rugpjūčio 31 dienos.

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą