Rekonstruojant gatves, iškirsti medžiai bus atsodinti

Vykdant Šaltinių gatvės rekonstrukcijos projektą, vienoje kelio pusėje bus įrengiamos automobilių stovėjimo vietos ir šaligatvis. Dėl šios priežasties greta šios gatvės bus iškirsti 39 medžiai, kurie vėliau bus atsodinti. 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija, teikdama išvadą dėl želdinių kirtimo, atsižvelgė į nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto Juliaus Bačkaičio ekspertinę išvadą.

Baigus statybos darbus, žaliąsias juostas ir laisvus vejos plotus numatoma apželdinti medžiais. Bus pasodinti 38 medžių sodinukai.  Už iškertamų želdinių atkuriamąją vertę savivaldybei sumokėta 9 654 Eur.

Įgyvendinant susisiekimo komunikacijų Ulonų, Pulko, Santaikos gatvėse rekonstravimo ir kapitalinio remonto IV etapo projekto sprendinius, minėtose gatvėse taip pat numatoma kirsti želdinius. 

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas Julius Bačkaitis Santaikos g. atliko numatomų iškirsti želdinių būklės ekspertizę. Atsižvelgiant į ekspertinę išvadą bei Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos išvadą, savivaldybė priėmė sprendimą iškirsti 108 saugotinus ir nepriskirtus saugotiniems želdinius. Už želdinių atkuriamąją vertę sumokėta daugiau kaip 30 tūkstančių eurų.

Baigus statybos darbus greta Santaikos gatvės bus pasodinta 12 medžių ir virš 1000 vienetų. krūmų sodinukų. Tokius augalus nuspręsta sodinti dėl to, kad  šioje gatvėje ir greta jos yra požeminių komunikacijų, ir nėra galimybės pasodinti daugiau medžių.

Aplinkos apsaugos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą