Apgyvendinote ukrainiečius? Kreipkitės dėl kompensacijos!

Primename, kad gyventojai ir juridiniai asmenys, kurie leido ar planuoja leisti karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi turimuose būstuose ar kitose gyvenimui tinkamose patalpose, gali kreiptis dėl kompensacijų skyrimo. 

Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos. Kompensacijos mokėjimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 3 mėnesiai ir viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpį. 

Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam, užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.

Asmenys, siekdami gauti minėtas kompensacijas, kreipiasi į Socialinės paramos skyrių (Vilties g. 28A, Alytus), pateikia prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir kartu su prašymu pateikia sudarytą būsto panaudos sutartį.

Kompensacija apgyvendinusiems užsieniečius jau pasinaudojo daugiau kaip 80 asmenų.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą