Mažąją renovaciją skatins didesnės kompensacinės išmokos, paramą galės gauti ir šilumos tiekėjai

Siekdama mažinti gyventojų išlaidas už būsto šildymą, Aplinkos ministerija parengė ir teikia derinti du aprašų pakeitimo projektus, kuriais įgyvendinamos naujos Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo nuostatos. Jomis nuo 30 iki 80 proc. didinama kompensacinė išmoka už gyvenamųjų pastatų šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą diegiant energinio efektyvumo didinimo priemones.

Kai paramą gauna butų ir kitų patalpų savininkai, siūloma nustatyti ne didesnę kaip 80 proc. nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų subsidiją.  Jeigu paramos gavėjas yra šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius, subsidija būtų apskaičiuojama priklausomai nuo įmonės dydžio ir vietovės, ji galėtų siekti nuo 50 iki 80 proc. 

Kitas svarbus pakeitimas – sudaryti palankesnes finansavimo sąlygas, išplečiant paramos gavėjo sąvoką. Valstybės parama gali būti teikiama ne tik daugiabučio namo gyventojams, buto ar kitų patalpų savininkams, bet ir šilumos tiekėjams (kadangi jiems priklauso dalis šilumos punktų). Nustatomas projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo sutarties įsigaliojimo datos ne ilgesnis kaip 18 mėnesių. 

Paramą galės gauti daugiabučio namo, pastatyto pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus, buto ar kitų patalpų savininkas arba šilumos tiekėjas, nuosavybės teise valdantis šilumos punkto įrenginius daugiabučiame name, pastatytame pagal iki 1993 metų galiojusius statybos techninius normatyvus.

Primename, kad šiais metais nuo 1,5 iki 4 mln. eurų padidintas finansavimas kompensacinėms išmokoms už daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimą. Šios lėšos skirtos iš Klimato kaitos programos.

Kvietimus teikti paraiškas skelbs Aplinkos projektų valdymo agentūra. Jie suplanuoti liepos pabaigoje arba rugpjūčio pradžioje.

Su Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo pakeitimo ir 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės „Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą“ aprašo pakeitimo projektais galite susipažinti čia

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki liepos 15 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) arba elektroniniu paštu info@am.lt

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą