Kviečiame susipažinti su subsidijų saulės elektrinėms įrengti daugiabučiuose skyrimo tvarkos aprašo projektu

Aplinkos ministerija parengė Klimato kaitos programos subsidijų saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimo skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektą ir kviečia teikti pastabas bei pasiūlymus. Šiai priemonei iš Klimato kaitos programos 2022 m. skirta 3 mln. eurų.

Siūloma, kad paramą galės gauti butų ar kitų patalpų savininkai arba Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) bendrijos, kurie įsirengė neviršijančią 30 kW galios saulės elektrinę ant daugiabučio gyvenamojo namo stogo ar fasado. Butų ar kitų patalpų savininkai arba AEI bendrija atskiru susitarimu turės nusistatyti saulės elektrinės galios paskirstymo proporcijas ir investicijų padalijimą gyventojams.

Numatoma, kad butų ar kitų patalpų savininkai gali įsigyti ir didesnės kaip 10 kWh galios elektros energijos kaupimo įrenginį, tačiau subsidija bus skiriama tik už 10 kWh galią.

Subsidija vienam projektui yra ne daugiau kaip 322,91 eurų už 1 kW. Maksimali tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal įkainius, skelbiamus Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) interneto svetainėje www.apva.lt arba statinių statybos skaičiuojamąja kaina.

Jei pagal kitas valstybės biudžeto ar Europos Sąjungos paramos fondų priemones tam pačiam butui ir kitų patalpų savininkui (pagal unikalų numerį) jau išmokėtos lėšos 10 kWh galios įrangai įrengti ar pagal priemonę subsidija išmokėta 10 kWh galios įrangai įsigyti, parama pagal šią priemonę neskiriama. Subsidija tam pačiam butui ar kitoms patalpoms gali būti skirta tik galiai (kWh), kurios trūksta pasiekti 10 kWh suminę galią.  

Subsidija teikiama paramos gavėjams, kurie Civilinio kodekso nustatyta tvarka balsų dauguma pritarė projekto įgyvendinimui. Pareiškėju gali būti daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, AEI bendrija. Taip pat paraišką gali teikti asmuo, teikiantis daugiabučio namo atnaujinimo projekto administravimo paslaugas, jei butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu projekto įgyvendinimas pavedamas ne daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui arba kitas asmuo, įgaliotas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų.

Su Klimato kaitos programos subsidijų saulės elektrinių įrengimo daugiabučiuose skatinimo skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo projektu galite susipažinti čia. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki rugsėjo 26 d.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą