Kviečiame teikti paraiškas viešųjų ir privačių asmenų, teiksiančių integralią pagalbą Alytaus miesto savivaldybėje, atrankos konkursui

Alytaus miesto savivaldybės administracija skelbia konkursą, kurio tikslas atrinkti integralios pagalbos teikėjus, kurie vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims teiks integralią pagalbą.
Paraiškas gali teikti integralios pagalbos pareiškėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

  1. turi ne mažesnę nei 2 metų dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje patirtį;
  2. įgyvendindamas projektą, užtikrina jo atitiktį dienos socialinės globos ir slaugos paslaugų teikimo reikalavimams – turi reikiamas licencijas (socialinės globos licencijos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims, slaugos licencija) teikti paslaugas;
  3. įsipareigoja užtikrinti integralios pagalbos teikimą vaikui su negalia, suaugusiam asmeniui su negalia, senyvo amžiaus asmenims iki 10 valandų per parą, iki 7 dienų per savaitę (teikti integralią pagalbą ne tik darbo dienomis);
  4. organizuojant integralios pagalbos teikimą įsipareigoja įdarbinti mobiliosios komandos narius toje pačioje integralią pagalbą teikiančioje įstaigoje (išskyrus reabilitacijos specialistus, psichologus, kurių paslaugos prireikus gali būti perkamos iš kitų asmenų).

Norintis dalyvauti konkurse integralios pagalbos pareiškėjas turi pateikti:

  1. paraišką (pridedama), užpildytą lietuvių kalba „Microsoft Word“ formatu ir pasirašytą integralios pagalbos pareiškėjo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti integralios pagalbos pareiškėjo vardu, ir patvirtintą antspaudu, jei integralios pagalbos pareiškėjas privalo turėti antspaudą;
  2. įstatų ar kitų įstatams prilygstančių steigimo dokumentų kopiją (jei integralios pagalbos pareiškėjas yra viešasis asmuo);
  3. teisę vykdyti integralią pagalbą įrodančius dokumentus (licencijas ar kt.);
  4. asmens dokumento kopiją (jei asmeninės pagalbos pareiškėjas yra fizinis asmuo);
  5. integralios pagalbos pareiškėjo pasirašytą laisvos formos pažymą, kad jis atitinka nuostatų 7 punkte keliamus reikalavimus, yra susipažinęs su nuostatais ir laikysis juose nustatytų reikalavimų, ir kad nėra aplinkybių, nurodytų nuostatų 8 punkte.

Projektų paraiškos turi būti pateiktos iki 2022 m. spalio 18 dienos, 12.00 val. Paraiška turi būti pateikta kartu su pridedamais dokumentais PDF formatu ar kitu formatu, kurį galima būtų peržiūrėti naudojantis „Microsoft Office“ programine įranga, ir siunčiama elektroninio pašto adresu soc_parama@alytus.lt, nurodant „Paraiška Integralios pagalbos konkursui“

1. Atrankos konkurso nuostatai.
2. Paraiškos forma.

Socialinės paramos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą