Skelbiamas premijuojamo 14-29 metų jaunimo konkursas

Iki 2022 m. lapkričio 10 d. (imtinai) prašome teikti paraiškas dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės premijuojamo 14–29 metų jaunimo atrankos konkurse. Lapkričio 11 d. (imtinai) - paskutinė paraiškų registravimo diena, bet ne pateikimo.

Konkurso tikslas – skatinti kūrybingą ar gabų 14–29 metų jaunimą siekti mokslo laimėjimų, dalyvauti savanoriškoje ar visuomeninėje veikloje, skatinti įvairių sričių kūrybingumą. 
Konkurse dalyvauti gali:

  • 14–29 metų gabus jaunas žmogus – labai gerai besimokantis jaunas žmogus, rašantis tiriamuosius mokslo darbus, garsinantis Alytaus miestą respublikos ar Lietuvą – tarptautiniu lygiu. 
  • 14–29 metų aktyvus jaunas žmogus – jaunas žmogus, aktyviai savanoriaujantis ar dalyvaujantis visuomeninėje veikloje Alytaus mieste.
  • 14–29 metų kūrybingas jaunas žmogus – asmuo, turintis kūrybinių gebėjimų ir laimėjimų, garsinantis Alytaus miestą šalyje ar užsienyje.

Iš viso skiriamos 9 premijos:

  • Už labai gerą mokymąsi, tiriamuosius mokslo darbus, Alytaus miesto vardo garsinimą respublikos ar tarptautiniu lygiu skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.
  • Už savanorišką ir aktyvią visuomeninę veiklą skiriamos 3 premijos – 800 Eur, 700 Eur, 500 Eur.
  • Už kūrybiškumą skiriamos 3 premijos – 800 Eur , 700 Eur, 500 Eur.

Premija yra vienkartinė, skiriama kalendorinių metų IV ketvirtį. Paraišką už jauną žmogų (iki 18 metų) pildo tėvai ar įtėviai, globėjai. Kandidatuojantis į premiją jaunas žmogus (18–29 m.) paraišką pildo pats.

Iki lapkričio 10 d. (imtinai) pateikiami šie dokumentai:

  • kompiuteriu užpildyta paraiška. Paraiška turi būti pasirašyta parašu (gali būti pasirašyta ir mobiliu ar elektroniniu parašu);
  • ne mažiau kaip 1 argumentuota rekomendacija apie pretendento aktyvią visuomeninę veiklą, mokslo, kūrybinius laimėjimus (pasiekimus). Rekomendacija turi būti pasirašyta parašu (gali būti pasirašyta ir mobiliu ar elektroniniu parašu);
  • mokslinius, kūrybinius ir kitokius  laimėjimus ar veiklą liudijančių dokumentų kopijos, vaizdinė medžiaga. Skenuojami olimpiadų konkursų I–III vietų laimėjimo diplomai. Diplomai, kuriuose rašoma apie dalyvavimą, netinkami.

Dokumentai turi būti pateikiami tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą  paštu arba el. paštu avilysreg@alytus.lt. 
Elektroniniais ryšiais atsiųsti dokumentai turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 684 97 043, el. p. dalia.kavolyniene@alytus.lt

Nuostatai

AMS, Komunikacijos skyriaus informacija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą