Socialinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus: ką svarbu žinoti?

Šeimos, auginančios vaikus, gali gauti ne tik įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti šeimoms stiprinti skirtomis paslaugomis. Teisę gauti bazines paslaugas, kurias sudaro keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, ir socialinę prevencinę pagalbą turi visos Lietuvos šeimos. Stiprinama individualizuota pagalba sunkumų patiriančioms šeimoms – taikoma atvejo vadyba, teikiama socialinių darbuotojų, atvejo vadybininkų, individualios priežiūros darbuotojų ir kitų specialistų pagalba šeimai. Šiemet 70-čia iki 230 padidės individualios priežiūros darbuotojų skaičius. 

 „Be bazinių paslaugų šeimai pakete numatytų paslaugų, šeimas pasiekia ir prevencinės socialinės paslaugos. Stiprinama individualizuota pagalba sunkumų patiriančioms šeimoms. Svarbu, kad žmonės nedelstų, kreiptųsi. Dar svarbiau, kad sulauktų pagalbos anksčiau, nei jų problemos įsisenėja ir tampa sunkiai įveikiamos“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė.

Bazinės paslaugos šeimoms, auginančioms vaikus

Šeimos, auginančios vaikus, ne tik gali gauti įvairias pinigines išmokas, bet ir pasinaudoti paslaugomis, kurios skirtos stiprinti šeimas. Pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymo, psichosocialinės pagalbos, šeimos mediacijos, vaikų dienos socialinės priežiūros ir kitų paslaugų prieinamumą savo teritorijoje užtikrina savivaldybės.

Bazinis paslaugų paketas – keturiolikos svarbiausių šeimoms teikiamų paslaugų rinkinys, kurį gauti turi teisę visos šeimos. Tai reiškia, kad šeima nebūtinai turi atitikti kokius nors specialiuosius kriterijus ar patirti socialinę riziką.

Bazinių paslaugų šeimai paketą sudaro 14 paslaugų: atviras darbas su jaunimu, pasirengimo šeimai ir tėvystės įgūdžių ugdymas, vaikų dienos socialinė priežiūra, ikimokyklinis ugdymas, kultūrinių ir informacinių kompetencijų bei skaitymo raštingumo ugdymas, neformalusis vaikų švietimas, nemokama pirminė teisinė pagalba, pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, psichosocialinė pagalba, šeimos mediacija, švietimo pagalba, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija, informavimas ir konsultavimas.

Už šių paslaugų teikimą atsakingos šalies savivaldybės. Jos turi išsiaiškinti šeimų poreikius ir užtikrinti, kad šeimos gautų reikalingas paslaugas. Jei konkreti paslauga savivaldybėje neteikiama, savivaldybės administracija turi organizuoti pavežėjimą ir užtikrinti, kad paslauga būtų suteikta kitoje savivaldybėje.

 

PLAČIAU: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-paslaugos-seimoms-auginancioms-vaikus-ka-svarbu-zinoti-1

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą