Socialinės paramos skyrius kviečia alytiškius naudotis pagalbos į namus paslaugomis

Kviečiame Alytaus miesto gyventojus  naudotis pagalbos į namus  paslaugomis. Paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime,  per mėnesį suteikiamos 250 Alytaus miesto gyventojų. 


Pagalba į namus. Kas tai?

Pagalbos į namus paslaugos, tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje, rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Paslaugos gavėjai:

 • Socialinę riziką patiriančios šeimos,
 • vaikai su negalia ir jų šeimos,
 • suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos,
 • senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos,
 • kiti asmenys ir jų šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).
 • Teikimo trukmė / dažnumas: iki 10 val. per savaitę.

Paslaugos sudėtis:

 • bendravimas,
 • maitinimo organizavimas,
 • pagalba buityje ir namų ruošoje (skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.),
 • palydėjimas į įvairias įstaigas,
 • kasdienių asmens higienos įgūdžių palaikymas,
 • laisvalaikio ar užimtumo paslaugų organizavimas,
 • kitos pagalbos organizavimas ligos paūmėjimo ar krizių atvejais,
 • kitos paslaugos, reikalingos siekiant asmeniui sudaryti galimybes gyventi savo namuose.

Pagalbos į namus paslauga konkrečiam asmeniui, atsižvelgiant į jo poreikius, gali būti skirtinga. Visais atvejais pagalbos į namus paslaugą turi sudaryti ne mažiau nei 3 į šios paslaugos sudėtį įeinančios aukščiau nurodytos paslaugos.

Akredituotas  pagalbos į namus paslaugas Alytaus mieste teikia šios įstaigos:

 • VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras;
 • Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus grupė;
 • VšĮ „Gerumo skraistė“;
 • VšĮ „Nuoširdus rūpestis; 
 • VšĮ LASS pietvakarių centras; 
 • VšĮ „Tėviškės namai“
 • VšĮ Alytaus neįgaliųjų užimtumo dienos centras
 • VšĮ „Senior Panevėžys“

Dokumentai reikalingi, norint gauti paslaugą:

Dėl pagalbos į namus paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Alytaus mieste (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys  kreipdamiesi pateikia šiuos dokumentus:

 1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;

Mokėjimas už paslaugas:

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis asmeniui:

 1. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už paslaugas dydis yra 5 procentai asmens pajamų;
 2. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už paslaugas dydis yra 10 procentų asmens pajamų;
 3. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už paslaugas dydis yra 15 procentų asmens pajamų;
 4. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą paslaugą  dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už pagalbos į namus paslaugas dydis šeimai:

 1. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už paslaugą dydis yra 5 procentai šeimos pajamų;
 2. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už paslaugą dydis yra 10 procentų šeimos pajamų;
 3. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už paslaugą dydis yra 15 procentų šeimos pajamų;
 4. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą paslaugą dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų.

Kur kreiptis dėl pagalbos į namus paslaugų? 

Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo reikia kreiptis tiesiogiai į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 13 kabinetą (adresu Vilties g. 28A, Alytus)  arba elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). 
Telefonas pasiteiravimui: +370 687 52735, el. p.: daiva.sredzinskiene@alytus.lt

Socialinės paramos skyriaus informcija

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą