Psichosocialinės pagalbos paslaugos. Kam ir kaip jos teikiamos?

Psichosocialinė pagalba – tai pagalbos suteikimas ir organizavimas asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprių emocinių išgyvenimų (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems. 
    
Paslaugos sudėtis:

 • bendravimas;
 • psichologinė pagalba;
 • kitos paslaugos.

Paslaugos trukmė: pagal poreikį.

Dokumentai reikalingi, norint gauti paslaugą:

Dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Alytaus mieste (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys  pateikia šiuos dokumentus:

 1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją;
 3. darbo užmokesčio pažymą trijų paskutinių mėnesių iki kreipimosi dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų.

Mokėjimas už paslaugas:

Mokėjimo už psichosocialinės pagalbos paslaugas dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už psichosocialinės pagalbos paslaugas dydis asmeniui:

 1. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už paslaugas dydis yra 5 procentai asmens pajamų;
 2. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už paslaugas dydis yra 10 procentų asmens pajamų;
 3. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už paslaugas dydis yra 15 procentų asmens pajamų;
 4. kai asmens pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą paslaugą  dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

Mokėjimo už psichosocialinės pagalbos paslaugas dydis šeimai:

 1. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už paslaugą dydis yra 5 procentai šeimos pajamų;
 2. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už paslaugą dydis yra 10 procentų šeimos pajamų;
 3. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už paslaugą dydis yra 15 procentų šeimos pajamų;
 4. kai šeimos pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą paslaugą dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų.


Akredituotas psichosocialinės pagalbos paslaugas Alytaus mieste teikia šios įstaigos:

 • Tėviškės namų bendruomenė;
 • VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centras;
 • Maltos ordino pagalbos tarnybos Alytaus grupė;
 • VšĮ „Gerumo skraistė“;
 • MB „Ištrūk iš spąstų“;

Kur kreiptis dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų? 

Dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų teikimo reikia kreiptis tiesiogiai į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, 2 kabinetą (adresu Vilties g. 28A, Alytus)  arba elektroniniu būdu (prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu). Telefonas pasiteiravimui: 8 665 47457, el. p. ineta.slavinskiene@alytus.lt

Socialinės paramos skyriaus informacija 

Komentarai

Komentarų nėra

Parašykite komentarą